Her har vi brua over Lilleelva i Porsgrunn. Bildet er tatt helt på tampen av anleggsarbeidene.
Her har vi brua over Lilleelva i Porsgrunn. Bildet er tatt helt på tampen av anleggsarbeidene. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Forlik i Lilleelv-prosjektet: Fylket har betalt 20 mill ekstra

Langdrygt etterspill for fylkesvei 32-prosjekt i Porsgrunn.

Ifølge nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune var det en utenomrettslig mekling i april i år. Her ble det inngått et forlik mellom entreprenør HAB Construction og Vestfold og Telemark fylkeskommune for prosjektet fylkesvei 32 Gimlevegen-Augestadvegen, også kalt Lilleelvprosjektet.

–  Vi er glade for å nå legge denne saken bak oss, og kunne rette fokuset fremover mot de mange gode bypakke-prosjekter som ligger foran oss, og som vi er i gang med, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen i fylkets redegjørelse for saken.

Les også

Stevnet fylkeskommunen

HAB Construction er entreprenøren som sto for veiutbyggingen fra det såkalte Beha-kvartalet og fram til Hovengtunnelen, samt de tilhørende rundkjøringene.

3. august 2020 stevnet de Vestfold og Telemark fylkeskommune for 44 millioner kroner ekskl. mva. og forsinkelsesrenter.

Parsellen var en av to nye strekninger gjennom Porsgrunn, som begge sto ferdige i desember 2018. Den andre parsellen besto vesentlig av en 400 meter lang løsmassetunnel, og her var det AF Gruppen som sto for jobben. Vegvesenet var veieier og byggherre under anleggstiden, mens fylkesvei 32 senere har fått fylket som ny veieier.

Les også

20 millioner kroner

Forliket som er inngått innebærer at Vestfold og Telemark fylkeskommune betaler 20 millioner kroner. I tillegg kommer mva., forsinkelsesrenter og omkostninger.

De økonomiske konsekvensene av forliket er innenfor politisk vedtatt ramme på 710 millioner kroner inkl. mva., opplyser fylket.

HAB Construction hadde i det aktuelle prosjektet tatt på seg å bygge cirka 600 meter vei i dagen, bru over Lilleelva, et par rundkjøringer og diverse annet.

Kontraktsverdi for denne parsellen var på omkring 120 millioner kroner.

Les også

Kaos med kabler og ledninger

Våre Veger skrev om prosjektet i desember 2018, da det hele var omtrent ferdig. Byggherre Vegvesenet mente da at prosjekteringen ikke hadde vært god nok, at byggeplanen ikke holdt mål, og at byggeplanen har vært utfordrende for entreprenøren å forholde seg til.

Hovedsakelig har det dreid seg om kabler og ledninger i grunnen. Det meste ble oppgitt å være sanert, og var dermed fjernet fra kommunens kart. Men noe var likevel ikke sanert. En del kabler og ledninger lå heller ikke der de skulle, ifølge kartet. Og kabeletatene visste ikke hvem som eide hva. Resultatet var blant annet at et område på over 100 m2 måtte graves ut med krafse der fylkesveg 32 og gang- og sykkelvegen krysser gata Overgangen.

I april 2019 meldte Vegvesenet at den nye Lilleelvbrua synker mer enn ventet.

I tilknytning til samme prosjekt har det også vært langvarig strid mellom byggherre Vegvesenet og Bane NOR/Porsgrunn kommune om erstatningen for å avstå snaue fire dekar grunn til den nye veien. Her mente grunneierne at de kunne regne med store fremtidige inntekter, og krevde 47 millioner kroner for å avstå grunnen. I januar 2020 ble grunneierne tilkjent omtrent en tidel - 4,77 millioner kroner - i erstatning av lagmannsretten.

Les også

 

 

 

 

Forsiden akkurat nå