Forlenget vedståelsesfrist for Imarsundet

De høye prisene på bruene over Imarsundet på Nordmøre har ført til at vedståelsesfristen er forlenget. De tre anbyderne har gått med på å vedstå seg sine anbud til 25. mai. Fristen var opprinnelig 2. mai.

Kostnadsoverslaget er justert oppover med 35 millioner kroner etter anbudsåpningen. Likevel er det ikke sikkert at prosjektet blir dyrere enn man opprinnelig regnet med. I den første finansieringsplanen var det forutsatt at nødvendige låneopptak ble gjort med en rente på 6,5 % over 10 år. Siden har bompengeselskapet inngått avtale om 4,96 % rente med 17 års bindingstid. Forskjellen i rentnivået vil langt på veg utligne de høyere byggekostnadene.

De to bruene skal erstatte fergesambandet Aukan-Vinsternes på riksveg 880. Den tyske entreprenøren Bilfinger Berger ga det laveste anbudet.

Forsiden akkurat nå