Denne brua på Interstate 35W over Mississippi-elva kollapset i august 2007. Etter det har USA vært rammet av hele 17 større bru-ulykker.
Denne brua på Interstate 35W over Mississippi-elva kollapset i august 2007. Etter det har USA vært rammet av hele 17 større bru-ulykker. (Foto: Jim Mone /AP/Scanpix)

USAs bruer trenger vedlikehold

Foreslår redningspakke på 190 milliarder for å ruste opp bruene i USA

47.000 bruer på det amerikanske veinettet har så store strukturelle skader at noe må gjøres. Og det snart, mener de fire forslagsstillerne i kongressen.

Det er ikke første gang at det ropes varsku om forfallet på det amerikanske veinettet, der vedlikeholdet er blitt forsømt gjennom flere tiår. Resultatet er at kvaliteten på mange veier er blitt dårligere.

Nå har en gruppe bestående av fire kongresspolitikere fra både Demokratene og Republikanerne gått sammen om et felles forslag for å ruste opp bruene på veinettet, en opprustingsplan de kaller Bridge Investment Act, skriver nettstedet Roads & Bridges.

Her foreslår de at det skal bevilges 20 milliarder dollar, tilsvarende nesten 190 millliarder norske kroner, som skal brukes til dette formålet over en femårsperiode.

Les også

40 milliarder til sammen

Ved å bevilge dette beløpet ser forslagsstillerne for seg å komme igang med et opprustingsprogram, som i sin tur vil utløse omtrent like store midler fra lokale myndigheter, slik at man tilsammen kan få investert 40 milliarder dollar på de bruene som har det mest akutte vedlikeholdsbehoet.

Bridge Investment Act støttes av American Society of Civil Engineers (ASCE), International Union of Operating Engineers, Transport Trades Department of AFL-CIO, American Roads & Transportation Builders Association (ARTBA) og Associated General Contractors of Amerika.

Les også

47.000 må repareres

Amerikanske veimyndigheter anslår at det tilsammen er 47.000 bruer på USAs veier som har så store strukturelle skader at de må repareres.

Transportdepartementet har beregnet det samlede behov for reparasjoner på bruene til 123,1 milliarder dollar (over 1100 milliarder norske kroner), en sum som også inkluderer 17,3 milliarder dollar til nødvendig opprusting av lokale bruer utenfor hovedveinettet.

Les også

Forsiden akkurat nå