Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Suldal.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Suldal. (Foto: Henrik Jonassen/SD)

Fordeler 383,6 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveiene

I 2022 ble det fordelt 290 millioner kroner mellom fylkene som er øremerket vedlikehold av fylkesveiene. I år fordeler Samferdselsdepartementet 383,6 millioner kroner.

Det er om lag 100 millioner kroner mer til denne ordningen for 2023 enn i 2022, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

– Fylkesveiene er viktige for regjeringen. Derfor fortsetter vi med denne støtten til fylkeskommunene, som har ansvaret for fylkesveiene og må betale for utbygging og vedlikehold, sier samferdselsministeren.

Det er Statens vegvesen som har ansvar for ordningen, både når det gjelder fordeling av midlene og oppfølging av prosjektene. Det er fylkeskommunene som velger hvilke prosjekter de bruker pengene på, innenfor rammene som er satt for ordningen i Nasjonal transportplan.

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport

I tillegg videreføres tilskuddsordningen for Utbedring på fylkesveier for tømmertransport. Tilskottsordningen er rettet mot flaskehalser for tømmervogntog på fylkesveinettet. Det er løyvd 21 millioner kroner til dette i 2023. Midlene skal bidra til å forsterke fylkesveibruer som ikke tåler 60 tonn totalvekt.

Les også

Forsiden akkurat nå