Grunnboringene i jernbanesporet ble utført av Vegvesenets egne mannskaper.
Grunnboringene i jernbanesporet ble utført av Vegvesenets egne mannskaper. (Foto: Statens vegvesen)

Grunnboring ved E18-traseen

Forberedelsene til E18-utbyggingen vest for Oslo fortsetter

Vegvesenet forbereder spunting mellom anleggsområdet og jernbanen.

Natt til 16. februar boret Statens vegvesen 13 hull i fyllingen til jernbanesporet ved Høvik stasjon, like ved E18 vest for Oslo. Hullene ble boret for å finne ut hvor langt det er ned til fjell i området, hvor Vegvesenet skal legge 450 meter ny vannledning til en boligblokk med 37 boenheter. Dette er en del av de forberedende arbeidene som man går i gang med vinteren 2020-21 i forbindelse med byggingen av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

I tillegg til vannledningen som skal legges før påsken neste år, består de forberedende arbeidene av riving og rydding av seks eiendommer mellom E18 og jernbanen, slik at man får plass til å rigge opp maskinene som skal gjennomføre den største delen av de forberedende arbeidene på Ramstadsletta - stabiliseringen av grunnen mellom E18-traseen og jernbanelinja.

Ved Høvik går E18 nemlig tett på jernbanelinja, og det må derfor gjennomføres en omfattende spunting, slik at man får en stabiliserende stålvegg mellom anleggsområdet for byggingen av ny E18 og jernbanelinja, men boringene som ble gjennomført i februar er ikke en del av kartleggingen av grunnforholdene i veitraseen.

Les også

Togtrafikken må stanses

– Nei, kartleggingen av grunnen til veien, er vi stort sett ferdig med. Dette er en del av forberedelsene til å få satt ned grunnforsterkningen langs anleggsområdet mot jernbanen, sier Grete Tvedt, som er Vegvesenets prosjektleder for E18 i Bærum og Asker.

Her, like vest for Høvik kirke, kommer det vestre påhugget til den to kilometer lange Høviktunnelen, mellom Høvik og Strand. Foto: Google Maps

Tvedt forteller at spuntingen er planlagt gjennomført i løpet av seks uker sommeren 2021. Arbeidene vil foregå så nær jernbanelinjen at strømmen til togene må være avslått når arbeidene med spuntingen pågår, og det kan derfor ikke jobbes og kjøres tog samtidig.

Vegvesenet har derfor søkt Bane Nor om å stenge sporet for togtrafikk mens spuntingen pågår. Bane Nor vil da samtidig utføre vedlikehold og oppgraderingsarbeid på sporet. 

De nøyaktige tidspunktene for spuntingen er noe Vegvesenet er i kontinuerlig dialog med Bane Nor om. I teorien vil man også kunne gjennomføre nattestenging av jernbanen, eller stenge den i andre perioder for å få gjennomført spuntearbeidene.

– Men hvis arbeidet skal gjøres i forbindelse med nattestenging blir det svært korte arbeidsperioder, på bare noen få timer. Det er derfor svært viktig for oss å få jobbe sammenhengende i seks uker, sier Tvedt.

Les også

Omfattende veiomlegging

Høvik er et av flere angrepspunkter hvor det vil bli jobbet parallelt på den nye E18-traseen, og arbeidene her skal etter planen begynne høsten 2021. Like vest for Høvik kirke kommer det ene innslagspunktet til en ny, to kilometer lang, tunnel mellom Høvik og Strand. Ved Høvik vil tunneldrivingen ikke påvirke trafikken på dagens E18 i særlig grad, men ved den østlige enden av tunnelen fører veiarbeidene til at veien mellom Strand og Fornebukrysset må legges om.

– Vi kommer til å måtte ha en omfattende veiomlegging i Strand/Stabekk-området, for vi skal bygge der veien ligger i dag, og da må 80.000 biler kjøre utenom anleggsområdet hvert døgn, sier Tvedt.

Alle disse arbeidene er imidlertid avhengig av at riks- og fylkespolitikerne i Viken blir enige om finansieringen av den nye E18. Viken trakk nylig sin lånegaranti til prosjektet, blant annet begrunnet med at manglende finansiering har ført til at kollektivknutepunktet på Lysaker er tatt ut av planen.

Stortingsbehandlingen av regjeringens bompengeproposisjon er derfor utsatt fra 10. mars til 2. april, og nyinnsatt samferdselsminister Knut Arild Hareide har brukt mye av tiden etter innsettelsen på å finne grunnlag for en ny enighet om veiprosjektet.

Les også

Forsiden akkurat nå