Frode Nilsen: Styreformann i NFF, Frode Nilsen fra LNS, var bekymret for at kontraktene blir for kompliserte. Foto: Bjørn Olav Amundsen
Halvfull sal: Salen var nok ikke mer enn halvfull under åpningen av konferansen. Rundt halvparten av de over 800 påmeldte var på plass, men mange var besøkte fortsatt utstillingene. Foto: Bjørn Olav Amundsen
Gullfeisel: Vidar Tveiten ble tildelt Gullfeiselen for 2015.
Berg og Haug: To tidligere styreledere i NFF, fv. Ruth Haug (Rambøll Norge) og Heidi Berg (Vianova Systems) koste seg under åpningen av konferansen. Foto: Bjørn Olav Amundsen
Utstilling: God stemning blant utstillerne, som her hos Sitech.

Fjellsprenger’n 2015:

For kompliserte kontrakter

-Før var kontraktene utarbeidet av ingeniører for ingeniører. Nå er kontraktene laget av jurister for jurister, sa NFF-leder Frode Nilsen under åpningen av den årlige Fjellsprengingskonferansen torsdag.

Styreleder Frode Nilsen, adm. dir. for entreprenøren LNS, ville gi honnør til Statens vegvesen for å satse på lærlinger, men er bekymret over et økende konfliktnivå i bransjen. Resultatet er at endog store entreprenører er skeptiske til å gå inn i nye, store kontrakter, fordi det går med for mye tid og kapasitet på rettssaker i etterkant.

-Før var kontraktene utarbeidet av ingeniører for ingeniører. Nå er de laget av jurister for jurister. Kontraktene øker i omfang og kompleksitet. De kan være vanskelige å forstå og vanskelige å tolke, sa han.

 

Et godt år

I tørre tall kunne han berette om et rekordår i bransjen.

-Det har vært stor aktivitet i år – vi snakker all time high. Nesten 7,1 millioner kubikkmeter er sprengt ut. Det gjør Norge til en supermakt innen fjellsprenging.

105,5 kilometer tunnel er sprengt ut. Det innebærer to nye centimeter tunnel for hver nordmann. Firmaene med størst produksjon var Skanska, Implenia og et firma som nord-norsk beskjedenhet gjør at jeg ikke nevner navnet på, fortalte Nilsen til latter fra salen.

Han hadde ellers følgende finte å komme med i forhold til utenlandske tunneldrivere: - Mange i Norge har en tendens til å tro at graden av ekspertise er lik kvadratet av avstanden til det aktuelle landet.

-Bransjen har ledig kapasitet. Det hevdes at prisnivået er gått opp de siste årene. Men ser vi på anbud fra 1980-tallet, så ser vi at mange arbeidsoperasjoner har de samme prisene, mens noen operasjoner var dobbelt så dyre på 1980-tallet. Og da har jeg ikke tatt med prisstigningen i regnestykket! fortalte han.

-Så vi kan ikke si at entreprenørene tar seg så mye bedre betalt. Konsekvensen er heller at det blir lite penger igjen til å drive forskning og utvikling for entreprenørene, sa Nilsen.

 

Viktig signal

-Jeg har lyst til å trekke fram en episode. Alle kjenner til det. Det gjelder en tunnel i Sør-Kjosen med en spansk entreprenør. Her var det dårlig framdrift og uheldige hendelser under driften. Vegvesenet valgte å avslutte kontrakten. Det var nødvendig og riktig gjort. Jeg vil berømme Statens vegvesen og prosjektlederen for en modig handling som sendte et viktig signal til bransjen, sa Nielsen.

 

Gullfeisel til gammel traver

Gullfeiselen 2015 ble tildelt Vidar Tveiten fra Seljord i Telemark. Han karakteriseres som en gammel traver i bransjen, nysgjerrig og eventyrlysten, en kar som selv sier «at han ble ingeniør av tilfeldighet». Han driver eget rådgivningsfirma og har vært aktiv innen kraftutbygging og veg og jernbaneprosjekter. Han har hatt mye å si for hvordan bransjen forholder seg til det ytre miljø.

Som æresmedlem ble Fritjof Andreassen utnevnt. Han har hatt mange verv i Norsk Forening for Fjellsprengingsteknikk, og blant annet vært sentral innen utbyggingen av Ring 3 og Bjørvika i Oslo.

 

Forsiden akkurat nå