Sølsnes fergekai.
Sølsnes fergekai. (Foto: Terje Aamodt/Møre og Romsdal fylkeskommune)

For dyrt: Fylket avlyser konkurranse om nye fergekaier

Møre og Romsdal fylkeskommune fikk bare inn ett tilbud, og det var vesentlig høyere enn byggherreoverslaget.

Nå ønsker fylkeskommunedirektøren å vurdere andre gjennomføringsstrategier, skriver fylket på sin hjemmeside.

Kontrakten ble lyst ut i desember og omfattet bygging av tilleggskaier (pirer) på Sølsnes og Åfarnes. Tilbudssummen var på 157 millioner kroner inkl. mva. Tilbudet er innenfor den totale kostnadsrammen, men så høyt at det ikke vil være penger igjen til ny liggekai på Sølsnes og nye venterom. Det var planlagt utlyst i en senare kontrakt, skriver fylket.

Varslar flere grep

Fylkeskommunedirektøren varslar flere grep:

  • Ny vurdering av gjennomføringsstrategi, som for eksempel å samle alt arbeid i en kontrakt. Grunnen til at prosjektet var delt opp i to entrepriser er at reguleringsarbeidet for liggekai på Sølsnes ikke er ferdig før etter sommeren i år.
  • Redusere omfang for å redusere kostnadene
  • Jobbe mot markedet for å legge til rette for at flere entreprenører vil regne på oppdraget
  • Optimalisering/forenkling for å korte ned byggetiden, slik at kaiene kan ferdigstilles høsten 2023

Fergene som trafikkerer sambandet i dag er de samme som vil gå der også etter 2023. Om kaiene blir ferdige senere enn høsten 2023, vil det ikke ha konsekvenser for trafikantene i sambandet.

Les også

Forsiden akkurat nå