Statsminister Erna Solberg klipper snora og Tresfjordbrua er åpnet. (Foto: Kjell Herskedal)
Tresfjordbrua betegnes som en perle i Romdal. Foto: Dagur Sveinbjørnsson/Statens vegvesen
Familie fra Vikebukt som feirer brua. De slipper både tungtrafikken forbi huset sitt og sparer 40 minutter reisetid til jobb hver dag. Oddgeir og Kristina med sønnen Emil (3) på sykkeltur over brua. (Foto: Kjell Herskedal)
Folksomt under bruåpningen på Remmem på Tresfjordbruas vestende lørdag. (Foto: Kjell Herskedal)
Mange benyttet anledningen til å gå og sykle over Tresfjordbrua på åpningsdagen, før biltrafikken ble sluppet løs. (Foto: Kjell Herskedal)

Folkefest da Erna åpnet Tresfjordbrua

Det var folkefest i Vestnes i Romsdal da statsminister Erna Solberg åpnet E 136 Tresfjordbrua lørdag 24. oktober.

  • Nyheter

FAKTA om Tresfjordbrua

  • E 136 i Vestnes kommune i Romsdal
  • Lengde: 1290 meter + sjøfylling 700 meter
  • Byggekostnad: 1,1 mrd. Kroner inkludert tilførselsveger ekskl. Vågstrandstunnelen
  • Totalt 19 spenn
  • Høyde seilingsløp 32 meter
  • Bredde 13,5 meter
  • Hovedentreprenør: Bilfinger Berger (Implenia/Porr fra 1. juli 2015)
  • Finansiering: 50-50 Staten/bompenger
  • Åpnet 24. oktober 2015

Statsministeren og bruåpningen traff godt mellom to lavtrykk. Folk koste seg, gikk og syklet over brua i vårlig temperatur de siste timene før den offisielle åpningen. Mange hadde utstyrt seg med flagg for å markere at dette var en merkedag.

 

Tidsskille

-Et tidsskille i historien til Vestnes kommune, sa en av mange talere.

Statsministeren la til at det var en god dag både for Møre og Romsdal og hele Vestlandet – ja til og med for henne selv. Tur/retur Oslo-Ålesund på besøk hos svigerfamilien vil hun nå spare 40 minutter på bilturen, takket være brua.

Viktigere enn sparte minutter er det at Tresfjordbrua blir en trygg og god veg som avløser den trafikkfarlige vegstrekningen rundt Tresfjorden.

Tresfjordbrua er den lengste vegbrua i Møre og Romsdal (1290 meter) og den 6. lengste i landet. Den var verdt en folkefest, mente mange. 2000 hadde møtt opp for å være med på den største begivenheten i Vestnes kommune på minst en mannsalder.

 

Knutepunkt

Tresfjordbrua blir et trafikkmessig knutepunkt mellom E 136 (Ålesund-Dombås) og E39 (kyststamvegen Trondheim-Kristiansand). Den betyr også at kommunikasjonene innad i Vestnes kommune blir bedre. Det blir kortere reisetid mellom ytterpunktene i kommunen. Et eksempel er Kristina Vikås som bor på Vikebukt og jobber i Vestnes sentrum. Hun vil spare 40 minutter til og fra jobben hver eneste dag og sier at hun betaler bompengene med glede.

Bompengene gjør at ikke alle er like glade for at brua er på plass. 50 posent av byggekostnaden skal betales med bompenger, som betyr 270 kroner per passering for et vogntog og 90 kroner for en privatbil. I tillegg kommer bompenger tilsvarende det halve på Vågstrandstunnelen, så for enkelte blir det unektelig en dyr fornøyelse.

 

Håper på liten elbil-andel

Styreleder Roar Fiksdal i bompengeselskapet Eksportvegen AS mener at brua kan være nedbetalt på 10 år, i stedet for 15 år som planlagt. Årsaken er sterk trafikkvekst. Tungtrafikken mellom Ålesund og Oslo har økt mye, i alle fall fram til nedturen startet for oljevirksomheten.

Mange i bygdene har kjøpt seg EL-bil for å slippe unna bompengene, men Fiksdal håper denne andelen ikke blir så høy at det går veldig mye ut over nedbetalingstiden.

-Det EL-bileierne ikke betaler, må andre trafikanter betale, sier Fiksdal.

Han regner med at bompengeandelen på 50 prosent vil tilsvare ca. 1,1 milliard kroner, når rentene på lån regnes inn.

 

Ros til forkjemperne

Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet sa i talen sin under festmiddagen at Tresfjordbrua er blant et fåtall samferdselsprosjekt med positiv samfunnsmessig nytte. Han ga ros til to sterke forkjempere for dette bruprosjektet, Torgeir Stene og Roar Fiksdal – som nå er henholdsvis daglig leder og styreleder i bompengeselskapet Eksportvegen AS.

 

Bildetekst:

 

 

Forsiden akkurat nå