Folk i Nord-Norge minst fornøyd med brøytingen

Folk er blitt mer fornøyd med vegene om vinteren. Men minst fornøyd er man i Nord-Norge.

Redaksjonen Våre Veger
1. nov. 2017 - 11:20

Vegvesenets spør brukerne hver fjerde år, og med 5400 respondenter over 18 år gir tallene en god pekepinn for landet, regioner og fylkene. Over tid er det er markert positivt trend, sier sjefingeniør Even Sund i Vegdirektoratet.

Tabell 1
Tabell 1

Vi har gått fra at brukerne har vært gitt oss under middels skår til at de nå vurderer innsatsen om vinteren som klart positiv. Men det er forskjeller mellom fylkene, og mellom typer oppgaver, det er fortsatt mye vi kan bli bedre til, påpeker Sund.

Undersøkelsen viser at trafikantene i liten grad opplever at veiene er stengt på grunn av bilberging eller ulykker. Synligheten på skilt er god og publikum mener at vegarbeid er godt varslet.

Minst fornøyd er trafikantene med vinterdriften av sykkelveger og holdeplasser. Brøyting av gang- og sykkelveier vurderes som dårligere enn veger generelt. Rent faktisk stiller vi nå mye strengere krav om brøyting av sykkelveier og holdeplasser, sier Sund. 

 

Rask nok og god nok brøyting

Tablell 2
Tablell 2

Det er i avtalene med entreprenører Vegvesnet stiller krav hvordan jobben skal gjøres. Vi har de siste årene stilt krav om mer bar veg, vi har skjerpet våre krav til brøyting og strøing av holdeplasser og gang- og sykkelveger, påpeker Sund.

Det er ikke samme krav til alle veger. Veger med mye trafikk og viktig funksjon i hovedvegnettet har strengere krav enn for eksempel en fylkesveg med lite trafikk. Vegvesenet tar ikke hånd om kommunal veg. Folk skiller nok i liten grad mellom forvaltningsnivå når de vurderer standarden, sier Sund.

Tabell 3
Tabell 3

Alt i alt får Vegvesenet karakteren 4,3 på spørsmålet om vegene blir raskt nok brøytet og 4,4 på spørsmålet om vegene er godt nok brøytet. Det er relativt små variasjoner mellom landsdelene med unntak for Nord-Norge, der publikum gir Vegvesenet en blank firer.
- Det er Ikke overraskende at klimatiske og geografiske forhold slår ut. Vårt langstrakte land byr på mange utfordringer vinterstid, sier Sund

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.