Fra flommen på riksvei 15 Folven i Oppstryn 1995. Nå blir flomsikringen forsterket, og veien blir hevet.
Fra flommen på riksvei 15 Folven i Oppstryn 1995. Nå blir flomsikringen forsterket, og veien blir hevet. (Foto: NVE)

Flomsikring: Vegvesenet skal heve riksvei 15 ved Strynefjellet

Statens vegvesen skal heve riksvei 15 gjennom Folven i Oppstryn når NVE flomsikrer elvene Sunndøla og Hjelledøla.

Elvene har flere ganger flommet over, særlig i forbindelse med med snøsmelting om våren. Men også skred har medført flom og påfølgende stenging av veistrekningen.

ÅDT er på 1250, med en tungbilandel på 21 prosent. Men døgntrafikken varierer sterkt gjennom året. På sommeren er den helt oppe på 3000.

Les også

Slik blir flomsikringa forsterket

– Bakgrunnen for flom- og trafikksikkerhetstiltaket var at kommunen kontaktet NVE, sier Jan Flore, kommunalsjef teknisk i Stryn kommune, i en pressemelding.

NVE skal nå sikre elvene mot flom og flomskred. I Sunndøla skal flomverkene fornyes og elvebunnen sikres.

Skisse: Slik blir flomsikringsprosjektet, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, NVE og Stryn kommune. Illustrasjon: Dr Blasy – Dr Øverland

Ved samløpet mellom Sunndøla og Hjelledøla ned til Grov bru skal det bygges flomverk og veien til til Grov bru skal heves. Samtidig skal erosjonssikringen langs den ene elvebredden utbedres.

På strekket mellom Grov bru og Nygård bru skal eksisterende flomverk på venstre elvebredd fornyes.

– NVE skal gjøre samfunnet bedre rustet til å håndtere flom- og skredfare og er sentrale i beredskapen for skred, flom og ulykker i vassdragene. NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere risikoen for eksisterende bosetting som er utsett for flom- og skredfare. Dette prosjektet på riksvei 15 startar NVE med i mars 2022, og det skal være ferdig i 2024, sier prosjektleder Hanne Rosvoll Langset i NVE i meldingen.

Les også

Dette skjer med riksvei 15

Statens vegvesen skal heve 300 meter av riksvei 15 med inntil en meter.

– Vi jobber nå med å få finansieringen på plass. Går det etter planen kan det bli oppstart alt i løpet av 2022. Anleggstiden er om lag et halvt år, sier prosjektleder Sonja Fjellkårstad i Statens vegvesen.

– I utgangspunktet mener vi at dette skal være mulig å gjøre uten veistenging, for eksempel med å heve et kjørefelt om gangen. Skulle det være nødvendig med stenging, så finnes det lokale omkjøringsveier i området. Vi er veldig glade for å kunna bidra til at flere offentlige instansar, i samarbeid med kommunen, kan bidra til bedre flomsikring og trafikkforhold. Samarbeidet har vært godt, og vi ser fram til å få fullført dette viktige prosjektet, sier Fjellkårstad.

– Vi ser frem til å få dette i orden. Dette hadde ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere i Statens vegvesen og NVE, sier kommunalsjef teknisk Jan Flore i Stryn kommune.

– NVE har arbeidet med dette prosjektet siden 2019. Det er veldig kjekt at vi nå har kommet i gang med detaljprosjektering. Vi ser for oss oppstart i 2022, sier prosjektleder Hanne Rosvoll Langset i NVE.

Les også

Forsiden akkurat nå