Flisa bru over Glomma ble åpnet i 2003.
Flisa bru over Glomma ble åpnet i 2003. (Foto: Statens vegvesen)

Flisa bru må forsterkes før den kan åpne igjen

Konklusjonen til Vegvesenet og fylket: Flisa bru i Åsnes må forsterkes før den kan åpnes igjen.

Flisa bru på fylkesvei 206 i Innlandet er nå ferdig inspisert, beregnet og vurdert.

– Konklusjonen for Flisa bru er at den ikke kan åpnes for trafikk før det er gjennomført forsterkningstiltak. Innlandet fylkeskommune støtter denne vurderingen, og starter som veieier umiddelbart arbeidet med å prosjektere og etter hvert gjennomføre forsterkningstiltak, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en pressemelding.

Innlandet fylkeskommune vil komme tilbake med informasjon om plan og tidshorisont for dette arbeidet. Målet er å få utført dette så snart det lar seg gjøre.

Det er Statens vegvesen som på vegne av alle veieierne leder prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de 14 bruene som ble stengt 16. august etter at Tretten bru falt ned 15. august.

– Innlandet fylkeskommune vil gjennomføre de forsterkingstiltakene som Statens vegvesen anbefaler, slik at Flisa bru etter hvert kan åpnes for trafikk igjen. Vegvesenet har gjort en grundig jobb med å beregne hvor stor belastning brua tåler. Vi støtter oss på deres vurderinger og anbefalingen om å forsterke brua. Dette er viktig for at det skal være trygt å sette trafikk på brua igjen, sier enhetsleder spesialproduksjon Anne Ingeborg L. Nerstad i Innlandet fylkeskommune i meldingen.

20. september meldte Vegvesenet at det var funnet mulige feil og mangler i prosjekteringen av E16 Norsenga bru og fylkesvei 206 Flisa bru da de ble bygd.

Flere bruer gjenstår

Arbeidet med vurdering av de gjenstående bruene som fortsatt er stengt, deriblant Evenstad bru på fylkesvei 2188 i Stor-Elvdal kommune, pågår for fullt.

– På spesialinspeksjonene ble hver enkelt bru nøye gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter. Etter spesialinspeksjonene ute, blir den enkelte brua på nytt kontrollberegnet basert på den måten brua er prosjektert, og de tekniske beregningene som i sin tid var grunnlag for godkjenning av brua. Dette blir gjort for å avdekke eventuelle mulige beregnings- eller dimensjoneringsfeil, sier Eiterjord.

En del av bruene er så gamle at de er godkjent etter «gammelt» regelverk. De kontrollberegnes derfor nå etter nytt regelverk. Dette er et svært omfattende og krevende arbeid der det blir brukt ekspertise både internt i Statens vegvesen og de mest kompetente eksterne rådgivermiljøene, heter det i meldingen.

Alle tilgjengelige ressurser satt inn

– Status per i dag, utover Flisa bru, er at Moumbekken bru på riksvei 22 i Fredrikstad og Tveit bru på E16 i Vang i Valdres er friskmeldt og gjenåpnet for ordinær trafikk. Norsenga bru på E16 i Kongsvinger er delvis friskmeldt, slik at den er åpnet med redusert trafikkbelastning, sier han.

Ettersom arbeidet er svært omfattende og krevende, er det ifølge Vegvesenet ikke mulig å gi en eksakt framdriftsplan på arbeidet.

– Alt av mulige tilgjengelige ressurser er satt inn i dette arbeidet. Det er også jobbet gjennom helgene som er gått siden stengingen av bruene. Dette arbeidet har topp prioritet, men sikkerheten må komme først, sier Eiterjord.

Les også

Forsiden akkurat nå