Flertall vil heller ha Romsdalsaksen

Et flertall i en spørreundersøkelse som Norstat har gjennomført i sju romsdalskommuner, foretrekker at E39 gjennom Møre og Romsdal blir utbygd i en alternativ trasé som har fått navnet Romsdalsaksen.

Undersøkelsen omfatter 1000 personer og utført på oppdrag fra en gruppe næringsdrivende og privatpersoner i Romsdal som ønsker et alternativ til Møreaksen. - Det følger av ovenstående at Romsdalsaksen AS ikke har tilknytning til undersøkelsen, presiserer talsperson Terje Tovan overfor Våre Veger. 43 prosent svarer at de ønsker E39 lagt langs Romsdalsaksen, mens 36 prosent foretrekker Møreaksen. 21 prosent vet ikke. Feilmarginen er 3,2 prosent. Undersøkelsen ble gjennomført i romjula.

 

I 11. time

Det har vært stort engasjement rundt E39-fjordkryssingen av Romsdalsfjorden de siste par månedene. Møreaksen er ferdig planlagt og skal vurderes i NTP i februar, mens den alternative Romsdalsaksen har kommet opp som et alternativ på slutten av 2016. Romsdalsaksen vil krysse Romsdalsfjorden med flytebru mellom Sekken og Hjelvik, krysse Tresfjorden over Tresfjordbrua og følge dagens vegtrasé over Ørskogfjellet med en trefelts veg på hele strekningen.

Mens Møreaksen er planlagt å koste 14,5 milliarder kroner (hengebru, undersjøisk tunnel og tilførselsveger) er Romsdalsaksen beregnet å koste 13,5 milliarder kroner. Terje Tovan, Jørn Inge Løvik og Frode Gjelstenli som arbeider for Romsdalsaksen mener at hele strekningen fra Molde til Ålesund vil beløpe seg til 35-36 milliarder kroner langs Møreaksen-traséen, og at det er dette tallet som må sammenlignes med de 13,5 milliarder kronene det vil koste å bygge Romsdalsaksen fra Hjelset til Digernes. 

 

Unngår tunneler

De mener at Romsdalsaksen er fordelaktig også fordi vegen legges utenom Molde og korter ned avstanden Trondheim-Ålesund-Bergen-Kristiansand. I tillegg vil det nesten ikke bli tunneler langs denne traséen, mens det på Møreaksen blir ca. 5 mil tunnel på strekningen Molde-Ålesund, ifølge Tovan, Løvik og Gjelstenli. Også størrelsen på bompengene trekkes fram som negativt for Møreaksen. Det antydes en bompengesats på mellom 800 og 1000 kroner for en privatbil tur/retur Molde-Ålesund.

Terje Tovan, som sitter i formannskapet i Molde, mener i tillegg at samfunnsnytten som trekkes fram som en fordel for Møreaksen er sterkt overdrevet.

Ingen av de tre vil si direkte at målet med aksjonen som er igangsatt for Romsdalsaksen er å stanse bevilgninger over NTP for Møreaksen. Hovedmålet er at Romsdalsaksen nevnes i NTP og at det blir igangsatt planlegging av denne traséen.

 

Holder ikke vann

Jan Petter Hammerø, som er daglig leder for Møreaksen, sier i en kommentar til Våre Veger at fjordkryssingen mellom Sekken og Hjelvik allerede er vurdert av Statens vegvesen og lagt bort. Statens vegvesen mener at en fjordkryssing i dette området ikke er gjennomførbar med kjent teknologi. Regjeringen besluttet i 2014 å satse på fjordkryssinger langs traséen for Møreaksen via Midsund kommune. Hammerø mener at sammenligningen av tall som brukes fra Romsdalsaksens side ikke holder, og at spørreundersøkelsen kommer mange år for sent.

-Først når et prosjekt er ferdig planlagt er det mulig å tallfeste hva utbyggingen vil koste, sier Hammerø.

Han er overrasket over at forskjellen i publikumsoppslutning mellom Møreaksen og Romsdalsaksen ikke var enda større i Romsdalsaksens favør.

-Vi i Møreaksen må bare ta innover oss at vi ikke har vært flinke nok til å markedsføre vårt prosjekt.

Hammerø tror ikke at aksjonen for Romsdalsaksen og spørreundersøkelsen, som viser at et flertall heller vil ha Romsdalsaksen, vil bety noe som helst når Møreaksen skal vurderes i NTP i februar.

Forsiden akkurat nå