Flertall for firefelts veg i Molde

Kommunestyret i Molde har endelig avgjort at det skal bygges ny firefelts veg i dagen på E39 øst for sentrum i byen.

Det skal bygges ny firefelts veg med kollektivfelt og tilrettelegging for gående og syklende øst for Molde sentrum. 1,4 milliarder kroner skal finansieres gjennom bompenger.
Det skal bygges ny firefelts veg med kollektivfelt og tilrettelegging for gående og syklende øst for Molde sentrum. 1,4 milliarder kroner skal finansieres gjennom bompenger. Illustrasjon: Statens vegvesen
Kjell Herskedal
17. nov. 2017 - 10:52

Et av feltene skal i hovedsak være et sambruksfelt der kollektivtrafikk er prioritert i begge retninger. Det skal også tilrettelegges for gående og syklende i begge retninger. Vedtaket ble gjort med 28 mot 19 stemmer.

 

Stor motstand

Det har vært stor motstand mot en firefelts veg i dagen i dette området i Molde, nær sjøen og et attraktivt rekreasjonsområde. Naboskapet til en firefelts veg nært strandområdet er det mange i byen som setter liten pris på.

Mindretallet var ikke enige om et felles alternativ. De fleste ønsket en tunnelløsning fra sentrum til flyplassen. Miljøpariet De Grønne mente at dagens løsning med to felt for biler var tilstrekkelig.

Motstanden mot dette prosjektet har vært stor og det kulminerte med en demonstrasjon på rådhusplassen tidligere i november der 6-700 av byens innbyggere møtte opp.

 

Bypakke

Flertallet besto av Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. To fra Høyre og en fra Arbeiderpartiet brøt ut og stemte med mindretallet.

Flertallet vektla behovet for bedre trafikkavvikling og bedre tilrettelegging for gående og syklende som viktig. Viktig for flertallet var også utsikten til et statlig bypakketilskudd i NTP-perioden 2018-29 på vel 900 millioner kroner til prosjektet. 1,4 milliarder skal finansieres gjennom bompenger. Statsfinansieringen forutsetter god tilrettelegging for andre trafikantgrupper enn privatbilistene.

Dagens tofelts veg på E39 har en ÅDT på mellom 15.000 og 18.000 på den aktuelle strekningen, og det oppstår køer spesielt på morgen og ettermiddag.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.