Bærum kommune satser på å ta vare på og vaske massene fra vårfeiingen. (Illustrasjonsfoto)
Bærum kommune satser på å ta vare på og vaske massene fra vårfeiingen. (Illustrasjonsfoto) (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Vil gjenbruke strøgrusen

Flere vil feie grus for Bærum - og noen vil vaske og deponere den også

Kommunen skal ta vare på grusen fra vårfeiingen.

Flere kontrakter for vårfeiing i Bærum har løpt ut, og kommunen har lyst ut nye. I tillegg vil kommunen nå også vaske de oppfeide massene og plassere dem i et deponi, og kommunen har bedt om tilbud på det også.

Frist for å gi tilbud var 20. januar 2020 for samtlige av disse kontraktene.

Les også

For det første: Selve feiingen

Selve hoveddelen av hele utlysingen er kontrakten (Delkontrakt 1) som handler om vårfeiing av veier, gangveier, trapper, fortau og gang- og sykkelveier. En opsjon til kontrakten dreier seg om skilting i forbindelse med feiingen.

Bærum kommune la opp til to alternativer i denne kontrakten, og vurderingen av de to alternativene avhenger av budsjettbegrensninger og prisforskjellen mellom alternativene. Slik så det ut i Bærum kommunes utlysing:

  • Alternativ 1: Tilbud på hver av de fire rodene som skal feies
  • Alternativ 2: Hele kontrakten (samlet tilbud på alle fire rodene)

Ifølge kommunen er det slik: Hvis prisen på alternativ 1 er utenfor budsjett eller mer enn 25 prosent dyrere enn alternativ 2, så avlyser kommunen alternativ 1. Da tildeler kommunen kontraktene til den som har gitt best tilbud på de fire rodene samlet.

Varigheten er satt til to + to år samt opsjoner, totalt maksimalt åtte år.

Verdien er i utlysingen anslått til 45 millioner kroner eks. mva.

Disse leverandørene hadde gitt tilbud på de forskjellige delene av Delkontrakt 1/alternativ 1:

Gang- og sykkelveiroden:

  • Vaktmesterkompaniet
  • Mabhgruppen
  • AB Park og Veivedlikehold
  • Vidar Stenberg
  • Johnsrud Maskin

De tre feierodene (veiene):

  • Bærum Veivedlikeholdsmaskiner, som ga tilbud på rode 1 og 3.

Ingen firmaer ga tilbud på feierode 2, og av den grunn har kommunen avlyst alternativ 1.

Dermed blir alternativ 2 (alle fire rodene samlet) aktuelt, og der har kun Bærum Veivedlikeholdsmaskiner gitt tilbud.

Bærum kommune har tildelt Delkontrakt 1 til Bærum Veivedlikeholdsmaskiner.

Les også

For det andre: De feide massene

Så Delkontrakt 2: De feide massene skal til mellomlagring, og denne kontrakten går ut på å transportere massene, og eventuelt vaske dem. Prøver og tester fra massene kan jo vise at de ikke er rene.

Delkontrakten dreier seg om opplasting og transport fra mellomlagring til godkjent deponi, inkludert deponering av lettere forurensede masser. Her kan en opsjon innebære gjenbruk av singelen med vask og sortering i stedet for deponering.

Varigheten er satt til åtte år, og verdien er anslått til 15 millioner kroner eks. mva.

Tre entreprenører hadde levert tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
AF Decom 5.536.000
Vaktmesterkompaniet 5.840.000
Topaas og Haug Entreprenørforretning 9.960.000

Kommunen har tildelt kontrakten til AF Decom.

Les også

For det tredje: Deponering av massene

Delkontrakt 3 dreier seg om et permanent deponi eller mottak av ikke-forurensede masser, altså for strømassene. Her ser kommunen for seg et mottak nært ved eller i Bærum, for eksempel på en landbrukseiendom eller på skogsbilveier.

Verdien eks. mva. er anslått til fem millioner kroner, og varigheten er også her anslått til åtte år.

Her var det en leverandør som hadde gitt tilbud:

  • Vaktmesterkompaniet

Kommunen har besluttet å tildele kontrakten til dette firmaet.

Les også

Hvor viktig er det med vask?

Veier24 har vært i kontakt med kommunen, og spurt om det er viktig å få til en ordning med vask og gjenbruk av massene.

Kommunens svar: Hvis markedet kan levere gjenbrukte strøsingelmasser rimeligere inkludert transport (200 kr pr. tonn eks. mva.) enn nye strøsingelmasser, så kan dette bestilles. Det skal evalueres i tildelingen, forutsatt at den nevnte prisbegrensingen ikke overskrides.

Og på spørsmål om hvor stor interesse Bærum kommune forventer at bransjen vil vise for den delen av kontrakten, så svarer kommunen at det er gjort markedsundersøkelser.

Les også

Forsiden akkurat nå