(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Vestland fylkeskommune)

Flere rassikringsprosjekter på Vestlandet: Nå står fylkesvei på Osterøy for tur

Her blir det fjellsikring i mye bratt og bart fjell.

Vestland fylkeskommune skal skredsikre fylkesvei 5418 Bruvikvegen/Merkjesuri på Osterøy.

Arbeidene innebærer sikring mot steinsprang med fanggjerder nær veinivået. Her er det snakk om vegetasjonsrydding, arbeidssikring i terreng, rensk og sikring med bolter i veiskjæringer, og det skal settes opp fanggjerde med høyde på fem meter.

Byggherren karakteriserer strekningen som «et typisk vestlandsterreng med bratte lier, skrenter og klipper

På det meste stiger terrenget opp med rundt 800 høydemeter. Løsmassedekket er for det meste tynt. Fjellet er enten blottlagt, dekket av mose og/eller tynt humusdekke. Enkelte steder er det noe tykkere løsmasser, men det kan også være ur.

Anslåtte mengder:

  • Bolter: 45 stk
  • Wirenett: 100 m²
  • Steinspranggjerde: 370 meter

Entreprenøren må stille med flere arbeidslag samtidig, slik at det blir effektiv drift. Et arbeidslag skal bestå av minst tre personer, heter det i utlysingen.

Den røde pilen viser området på Osterøy som skal rassikres. Illustrasjon: Vestland fylkeskommune

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles
om eventuelle økonomiske konsekvenser.

Startdato er satt til 13. juli, og oppdraget skal være sluttført 1. desember.

Det blir tilbudskonferanse med befaring med hver enkelt entreprenør i sær den 11. juni. Her kan det nemlig bli konkurranse med dialog.

Frist for å levere tilbud er 26. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå