Den striplede linjen viser hvor den nye E6-traseen skal gå forbi Ballangen. I dag går veien i en sløyfe fra "E6" via sentrum øverst i høyre hjørne, og opp igjen til bensinstasjonen hvor det er tegnet inn en rundkjøring i den nye traseen. Den nye traseen vil bli omlag to kilometer kortere enn dagens vei.
Den striplede linjen viser hvor den nye E6-traseen skal gå forbi Ballangen. I dag går veien i en sløyfe fra "E6" via sentrum øverst i høyre hjørne, og opp igjen til bensinstasjonen hvor det er tegnet inn en rundkjøring i den nye traseen. Den nye traseen vil bli omlag to kilometer kortere enn dagens vei. (Ill: Statens vegvesen)

E6 Ballangen

Flaskehals forsvinner: Nå skal E6 legges utenom Ballangen sentrum

Nyveien skal stå ferdig før sommeren 2022.

Sør for Narvik i Nordland snirkler E6 seg gjennom Ballangen sentrum, blant annet med en av europaveiens aller siste 40-soner. Nå går det mot slutten for denne flaskehalsen, i og med at Statens vegvesen har utlyst oppdraget med å legge om E6-traseen, slik at veien går utenom sentrumsområdet.

Det skal gjøres ved å bygge en ny 1,2 kilometer lang trasé fra Ørnåsen (sørover på E6 fra Ballangen sentrum) til Shell-stasjonen på Stormyra i nordlig kjøreretning fra sentrumsbebyggelsen.

Mellom disse punktene går E6 i dag i en drøyt tre kilometer lang sløyfe gjennom Ballangen sentrum, slik at den nye traseen også blir et par kilometer kortere enn dagens. Nyveien vil derfor ønskes velkommen av både lokalbefolkning og langveisfarende.

Les også

Veibygging og husriving

I tillegg til 1,2 kilometer ny E6 i relativt flatt, skrånende og urørt terreng, omfatter prosjektet bygging av drøyt 600 meter ny adkomstvei til Ballangen flerbrukshall, 250 meter gang- og sykkelvei, skibru over den nye E6-traseen, 40 gatelys, omlegging av en del kabler, og riving av et forsamlingshus. I tillegg inngår rehabilitering av kommunalt vann- og avløpsanlegg som berøres av veibyggingen.

40-sone og smal vei med sentrumsutsmykking sørger for at det idag går sakte for E6-bilistene gjennom Ballangen. Foto: Google Maps

Det er estimert at det må sprenges bort ca. 14.000 kubikkmeter fjell for å legge om veien i ny trasé.

Dersom Korona-situasjonen tillater det, vil det bli avholdt en tilbudskonferanse 10. august, ved Shell-stasjonen i den nordlige enden av den nye traseen. Hvis ikke, vil konferansen avholdes digitalt.

Fristen for å levere tilbud på oppdraget er satt til 10. september, og arbeidet kan settes i gang så snart avtalen er inngått og formalitetene rundt garantierklæring og forsikringsbevis er unnagjort. Fristen for ferdigstillelse er satt til 1. juni 2022, men på grunn av Korona-situasjonen forbeholder Vegvesenet seg rett til å endre fristene som er satt.

Les også

Forsiden akkurat nå