Stadig flere tar til orde for å deregulere trafikken, blant dem er Institute of Economic Affairs (IEA) i Storbritannia.
Stadig flere tar til orde for å deregulere trafikken, blant dem er Institute of Economic Affairs (IEA) i Storbritannia. (Bilde: Colourbox)

– Fjern 80 prosent av trafikklysene

En ny rapport fra Institute of Economic Affairs (IEA) i Stor­britannia kommer med den radikale anbefalingen å fjerne 80 prosent av landets trafikklys. De mener at resultatet blir mer samarbeid i trafikken.

Rapporten slår fast at økningen i antall trafikkregler de siste 20 årene ikke bare er blitt en utfordring for trafikantene, men også en byrde for den britiske økonomien. En forsinkelse på to minutter på hver biltur som blir foretatt, medfører et tap i nasjonens bruttonasjonalprodukt på en prosent – tilsvarende over 200 milliarder norske kroner!
Antall trafikklys i England har økt med hele 25 prosent siden år 2000. I samme periode økte trafikken med bare fem prosent, og lengden på vegnettet med bare 1,3 prosent. Etter at fartshumpene ble introdusert i 1980, har antallet fartshumper steget til 60.000, mens det mellom 1993 og 2013 kom 300.000 nye skilt bare for å håndtere parkeringsreglene, en økning på 840 prosent!

 

Samarbeid framfor reguleringer

I rapporten, som har fått navnet «Seeing Red» (se rødt), vises det til eksempler rundt om i Storbritannia, Nederland og Tyskland hvor trafikantene er overlatt ansvaret i trafikken, og der samarbeidet mellom bilistene er blitt utviklet­ på bekostning av regler og forbud. Forfatterne av rapporten mener at deres alternative tilnærming for å oppnå trafikksikkerhet vil bety at de samme målene kan oppnås, men uten de voldsomme kostnadene som dagens reguleringer innebærer.
For med «shared space», som brukes som begrep på den for mange oppsiktsvekkende tenkningen, skal mye av dagens infrastruktur i trafikkbildet, som trafikklys, vegoppmerking og pullerter, kunne fjernes. Teorien går ut på at trafikantene blir mer hensynsfulle mot hverandre, og at trafikken dermed både flyter bedre og blir sikrere.

 

Noen eksempler

Et av eksemplene som nevnes er fra byen Ashford, nær Dover i sør-England, som hadde en nedgang i trafikkulykkene de tre første årene etter at en slik ordning ble innført. Køene er blitt mindre, trafikken glir jevnere samtidig som både støy- og luftforurensingen har gått ned.
I Portishead gikk alle trafikklysene i svart i juni 2009. Mange ventet seg et sant kaos. I stedet bletrafikkorkene borte og kjøretiden på turene gikk ned.
I Poynton, utenfor Manchester, fjernet man for noen år siden alt av trafikklys, rekkverk, skilt og pullerter. I kombinasjon med å gå over fra veger med flere kjørefelt til ett, medførte endringen flere fordeler. Utenom rushtiden har reisetiden gått ned og forsinkelsene blitt færre, og de samlede ulykkestallene har gått ned hele 70 prosent. Endringene bidro også til en fornyelse av gatemiljøet, og lokaler som tidligere sto tomme ble igjen tatt i bruk og er blitt attraktive for handelsstanden i byen.

 

– Verre enn nødvendig

I en kommentar til rapporten sier Dr Richard Wellings, leder av transportseksjonen på IEA:
– Myndighetene har feilet alt for lenge i sine kost-nytte-analyser. Resultatet er en rekke forbud og reguleringer, inkludert trafikklys, foto­bokser og kollektivfelt, som har bidratt til å gjøre situasjonen for bilister verre enn nødvendig, mener han.
– Det er helt klart at trafikkstyring har spredd seg langt utover byer og tettsteder der de kan rettferdiggjøres. Det har vært til skade for økonomien, miljøet og trafikksikkerheten. Det er mange beviser på at «shared space»-tanken kan bety store fordeler med færre reguleringer innen transportsektoren, mens fjerning av den store mengden med trafikklys ville gi betydelige økonomiske og sosiale fordeler, sier Richard Wellings.

Forsiden akkurat nå