Foreningens formann, Jan Kristiansen, ønsker i dag velkommen til jubileumskonferansen og kunne kostatere rekorddeltagelse.
Foreningens formann, Jan Kristiansen, ønsker i dag velkommen til jubileumskonferansen og kunne kostatere rekorddeltagelse. (Bilde: Jarle Skoglund)

Fjellsprengningskonferansen for 50. gang

Med over 800 deltagere har norske fjell- og tunnelsprengere feiret sin 50. fjellspregningskonferanse på SAS-hotellet i Oslo.

Formann i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, Jan Kristiansen, kunne konstantere at det er mye å glede seg over for de som jobber med fjell og tunnel i disse tider. Han åpnet  konferansen med å konkludere følgende:

-Før vi ser 50 år bakover, vil jeg fokusere litt på det siste året. Tunnelstatestikken viser ny rekord. 6 millioner faste kubikk! Helt fantastisk. Undertegnede har prøvd i flere sammenhenger å argumentere for at vi er en bransje med fremtid. Vi har høy aktivitet, og det ser ut som vi fortsatt vil ha det. Våre politikere legger mye av premissene for aktiviteten. Dagens rødgrønne regjering har vist vilje til å satse, opposisjonen mener det er for dårlig satsning. Det tar jeg som signaler om at vi ser fremtiden lyst i møte.

 

Viktig arena for kunnskap

-Som formann for Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk håper jeg at Fjellsprengningskonferansen fortsatt er den viktigste kunnskapsarena for fjellsprengning og bergteknologi.

-Og at vi gjennom våre kurser og konferanser greier å spre ny kunnskap, dagens rammebetingelser og erfaringer til hele medlemsmassen. At vi ikke går i ring, men går fremover i utviklingen, men at vi tar med oss erfaringene, uten at dette går på bekostning av kvalitet, sa Jan Kristiansen.

 

Nytt navn?

- Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk blir 50 år i 2013. Det må være lov å spørre om dette er et enkelt navn på en fantastisk forening, og ikke minst om navnet favner de fagene vi tross alt dekker? DSB, som er vår premissgiver, har innført begrepene bergsprenger og bersprengningsleder. Min mening er nok at dette er en mer formell riktig betegnelse på det materialet vi jobber med. Æresmedlem Per Bollingmo lærte meg en gang at fjell det er Galdhøpiggen, mens berg er det vi sprenger i.

-Så er det siste del av navnet, Fjellsprengningsteknikk? Ja, vi favner denne delen av arbeidet, men vår forening favner vel egentlig alt arbeid i berg eller bergmassen?. Boring sprengning sikring wiresaging fullprofilboring pigging rensk etc etc….

-Burde vi etter 50 år skifte navn på foreningen? Et navn som dekker hele fagområdet vårt, spurte Kristiansen forsamlingen på over 800 mennesker.

Forsiden akkurat nå