Når nå arbeidet med fjellskjæringen ved E18 Hemtunnelen blir mer omfattende enn antatt, betyr det minst to uker ekstra arbeid.
Når nå arbeidet med fjellskjæringen ved E18 Hemtunnelen blir mer omfattende enn antatt, betyr det minst to uker ekstra arbeid. (Foto: Statens vegvesen)

Fjellskjæringene ved E18 Hemtunnelen i Vestfold trenger ytterligere sikring

Det har avdekket seg et større behov for boltesikring og bruk av sprøytebetong, forklarer i Statens vegvesen i en pressemelding.

Siden midten av mars har trafikken gått i ett løp i E18 Hemtunnelen ved Tønsberg. Alle elektroniske styringsenhetene inni tunnelen er skiftet ut og på utsiden har det pågått sikring av fjellskjæringer.

Etter planen skulle begge kjørebanene åpnes i midten av mai, men under arbeidet med fjellskjæringene har vi sett et større behov for sikring.

Les også

God dialog med politiet

– Vi har jobbet med å sikre fjellskjæringene rundt tunnelportalene i sør og nord. Etter at vi var ferdige med fjellrensk, ser vi et større behov for boltesikring og bruk av sprøytebetong, forklarer Tore Jan Hansen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Hansen anslår at arbeidet vil ta minimum to uker.

Nå står vi foran to langhelger, og tradisjonelt er pinsehelgen den helgen med størst trafikk gjennom året.

– Vi har hatt et godt samarbeid med politiet i denne saken. Vi ser at det kan bli utfordrende å ha E18-trafikken gående i ett kjørefelt nå som vi står foran to uker med mye trafikk. Vi har derfor valgt å prioritere trafikkavviklingen foran økonomi og fremdrift, sier Hansen.

Prioriterer trafikksikkerhet

Sperringene som nå står langs E18, blir fjernet natt til mandag 15. mai. Fra kl. 06.00 mandag morgen vil trafikken gå som normalt i begge kjøreretningene. Slik vil E18-trafikken forbi Hemtunnelen være frem til pinsen er over. Natt til 31. mai starter arbeidet med å sette opp sikringstiltakene igjen, og trafikken vil gå i ett kjørefelt fra onsdag morgen kl. 06.00.

– Dette er en løsning som koster oss noen hundre tusen kroner, men vi synes det er riktig å prioritere trafikksikkerheten og god trafikkavvikling. Derfor har vi konkludert med at denne løsningen er den beste, forklarer Tore Jan Hansen.

Selv om det er et større sikringsbehov i fjellskjæringen enn først antatt, er det ingen umiddelbar fare ved å ta en pause fra dette arbeidet.

– Selv om vi skal gjøre en større sikringsjobb, er det viktig å påpeke at det ikke er noen akutt fare med fjellskjæringen, forsikrer Tore Jan Hansen.

Les også

Forsiden akkurat nå