Statens vegvesen skal sikre dette området bedre mot skred ved riksvei 15 i Stryn.
Statens vegvesen skal sikre dette området bedre mot skred ved riksvei 15 i Stryn. (Foto: Statens vegvesen)

Fire vil sikre riksvei 15 mot skred - Lesja Bulldozerlag leder

På Dårflot langs riksvei 15 i Stryn skal Statens vegvesen sikre bedre mot skred. Fire firmaer konkurrerer om oppdraget.

Disse fire har levert tilbud på dette oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Lesja Bulldozerlag 9.096.461
Aurstad Tunnel 9.247.690
Mesta 9.922.948
Kveen 15.215.300

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Det har vært flere hendelser med flom- og jordskred i området, og Djupesvora er utsatt for både snøskred, sørpeskred og flaumskred.

 

– Vi skal utvide bassenget, slik at det har større kapasitet ved eventuelle skred og ved stor vannføring. Vi skal forlenge kulverten under veien inn i terrenget, og vi skal montere betongrekkverk mellom elva og veien, sier byggeleder Pål-Anders Rindal i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det skal også bygges to adkomstveier oppe i terrenget, slik at det blir lettere å komme til ved opprensking av framtidige skred.

Arbeidet skal gjøres i år.

– Vi tar sikte på å signere kontrakt og komme i gang med arbeidet så snart som mulig. Fristen for å bli ferdig er 18. november, og en delfrist på å bli ferdig med skrednettene er 30. september, sier Rindal.

Veien har en gjennomsnittlig ÅDT på 1500. 19 prosent er lange kjøretøy.

Les også

Forsiden akkurat nå