I konkurransen om driften av riksveiene i Hallingdal og Valdres må tilbyderne vise at de kan redusere klimaavtrykket i kontrakten.
I konkurransen om driften av riksveiene i Hallingdal og Valdres må tilbyderne vise at de kan redusere klimaavtrykket i kontrakten. (Foto: Foto: Geilo Tomteservice/Statens vegvesen)

Fire vil ha driftskontrakten for Hallingdal og Valdres

For første gang har Statens vegvesen lyst ut en driftskontrakt der redusert klimautslipp teller 20 prosent ved tildeling. Da tilbudsfristen for Hallingdal-Valdres-kontrakten gikk ut 23. mars, hadde fire entreprenører meldt seg på.

Den nye driftskontrakten 9102 Hallingdal-Valdres 2021-2026 handler om riksveier med tilhørende anlegg i de fleste kommunene i Valdres og Hallingdal, i tillegg til Ringerike.

Her skal tilbyderne levere sine tilbud etter et såkalt to-konvolutt-system. Prisene ligger i konvolutt 2, som først vil åpnes etter at konvolutt 1 er evaluert.

Og disse kjemper om å få drifte riksvegene i Hallingdal og Valdres i perioden 2021-2026:

  • Engebretsen Ingeniør - Entreprenør
  • Mesta
  • Presis Vegdrift
  • Veidekke Industri

Kontrakten for Hallingdal og Valdres omfatter drift av E16, riksveg 7 og riksveg 52 – totalt 517 kilometer riksvei i lavlandet og på høyfjellet.

Kontraktsperioden går fra 1. september 2021 til 2026, med mulighet for tre år forlengelse.

Les også

Evnen til å redusere klimautslipp blir viktig

Kart over riksveiene som inngår i kontrakten. Illustrasjon: Vegkart/Statens vegvesen

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveier som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Selv om pris veier tyngst i tildelingen av Hallingdal-Valdres-kontrakten, spiller for første gang reduksjon i klimaavtrykket en viktig rolle for hvem som får jobben. Hallingdal og Valdres er første driftsområde hvor entreprenørens evne til å redusere kontraktens CO2-utslipp skal vektes i tildelingen, heter det.

Les også

Kontrakten blir tildelt etter et to-konvolutt-system

Tilbyderne har levert sine tilbud etter et såkalt to-konvolutt-system. Konvolutt 1 inneholder beskrivelse av entreprenørens kontraktforståelse og hvordan de vil redusere kontraktens CO2-utslipp. Kontraktforståelsen vektes med 10 prosent mens CO2-reduksjonen vektes med 20 prosent. Konvolutt 2 består av pris og vektes 70 prosent.

– For at evalueringen av konvolutt 1, altså andre tildelingskriterier enn pris, skal skje nøytralt og uavhengig av pris, åpner vi ikke konvolutt 2 før evaluering av konvolutt 1 er ferdig, sier prosjektleder Mizanur Rahaman i Statens vegvesen i meldingen.

– Vi håper at entreprenørene kan tilby oss et driftsopplegg og en maskinpark som reduserer CO2-avtrykket i kontrakten, blant annet ved å ta i bruk grønn teknologi. Hvordan de løser dette, er opp til dem. Nå er vi spente på å se hva slags løsninger entreprenørene kan tilby, sier Rahaman.

Hvem som får kontrakten, blir avgjort rett over påske.

Les også

Forsiden akkurat nå