Den nye kontrakten omfatter drift av riksveiene både sommer og vinter.
Den nye kontrakten omfatter drift av riksveiene både sommer og vinter. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Fire vil drifte riksveiene i Nord-Troms, Alta og Kautokeino: Anlegg Nord lavest

Fire entreprenører har meldt sin interesse for å sikre framkommelige og trygge riksveier og lavest mulig klimautslipp i Nord-Troms, Alta og Kautokeino. Alta-firmaet Anlegg Nord leverte det laveste tilbudet.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Den nye kontrakten vil gjelde fra 1. september 2022 og fem år framover. Den omfatter 537 kilometer vei gjennom Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms, og fram til bommen mot Sennalandet øst for Alta i Finnmark. I tillegg kommer E45 fra Alta gjennom Kautokeino til riksgrensen mot Finland. 55 av kilometerne er gang- og sykkelvei.

– Både lokale og nasjonale entreprenører har levert tilbud. Vi er godt fornøyd med konkurransen, sier byggeleder Karl Marin Eriksen i Statens vegvesen i meldingen.

Fra by til høyfjell

Entreprenøren som vinner anbudet har ansvar for helårlig løpende drift og vedlikehold av veiene.

– Dette er en interessant kontrakt med varierte utfordringer – fra bytrafikk i Alta til høyfjellsproblematikk over Kvænangsfjellet. Veistandarden varierer også fra ny høystandardvei på E6 vest for Alta til krevende partier som E6 Olderdalen-Langslett og Kløfta på E45. På selve Kvænangsfjellet blir det store endringer i løpet av perioden, når deler av strekningen blir lagt i tunneler, sier Karl Martin Eriksen.

Nye krav til klima og miljø

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra veien, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Større og lengre kontrakter

Tidligere var det aktuelle området omfattet av fem veikontrakter: Nord-Troms, Langfjorden, Alta, Masi og Kautokeino. Regionreformen innebærer at fylkeskommunen har ansvaret for kontrakter som gjelder drift og vedlikehold på fylkesveiene. Statens vegvesen har valgt å samle alle riksveiene i området i en felles kontrakt. 

I tillegg til at den nye kontrakten er større i geografisk utstrekning, kan varigheten bli lengre. Den nye kontrakten gjelder i fem år, og kan forlenges med inntil tre nye år dersom partene er enige om det. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på ytterligere ett år. 

– Nå skal vi gjennomgå og kontrollregne tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i april, sier Eriksen i meldingen.

Disse har levert tilbud:

Tilbyder Tilbudssum i kr. eks. mva.
Anlegg Nord 468.203.495
Veidekke Industri 560.579.700
Presis Vegdrift 581.922.560
Mesta 730.658.470
Les også

Forsiden akkurat nå