Halhjem, hvor det nordlige fergeleiet for E39-fergene over Bjørnafjorden ligger, er endepunktet for en av riksveistrekningene som skal verdianalyseres.
Halhjem, hvor det nordlige fergeleiet for E39-fergene over Bjørnafjorden ligger, er endepunktet for en av riksveistrekningene som skal verdianalyseres. (Foto: Google Maps)

Riksveinettet skal kartlegges

Fire selskaper skal verdianalysere riksveiene

Fire av åtte interesserte selskaper fikk jobb.

Konsulentselskapene Asplan Viak, Multicinsult Norge, Rambøll Norge og Structor Lillehammer har fått jobben med å  gjennomføre verdianalyser av forskjellige ruter i riksveinettet. Til sammen åtte selskaper hadde gitt pristilbud på kontrakten som har en totalverdi på 12 millioner kroner.

Riksveinettet er delt inn i åtte korridorer og 18 ruter, og det er som en del av grunnlagsarbeidet for Nasjonal Transportplan 2022-2033 Vegvesenet ønsker å få gjennomført en verdianalyse av flere ruter.

Les også

To analyserer samme strekning

Hvor mange ruter som skal analyseres , er ikke bestemt ennå. I første omgang er tre strekninger plukket ut. Det er E16 Voss-Bergen, E39 mellom Åsane og Halhjem ved Bjørnafjorden og Riksvei 3 Kolomoen-Ulsberg med tilknytninger.

Disse første strekningene er fordelt slik at Rambøll og Multikonsult analyserer E16- og Riksvei 3-strekningen, mens Asplan Viak og Structor analyserer E39-strekningen, og den neste strekningen som blir plukket ut for analyse.

Grunnen til at to firmaer skal analysere hver strekning parallelt, er rett og slett for å sikre størst mulig bredde i arbeidet, forteller Oskar Kleven, som er Vegvesenets fagansvarlige for oppdraget.

– Flere øyne ser bedre, og vil gi oss en grundigere gjennomgang av strekningene sier Kleven.

Les også

Utfordringer og kostnader

Verdianalysen er en systematisk gjennomgang strekningen, og eksempler på temaer som gjennomgås er:

  • Mål og kvalitet for strekningen
  • Trasévalg i forhold til mål og kvalitet for strekningen
  • Tekniske løsninger og kostnader

Vegvesenet og konsulentene har 3-4-dagers samlinger for hver strekning, før konsulentene bearbeider resultatene.

Analysene vil bli delt opp i tre dokumenter. Det ene inneholder behovene og mål for tiltak på strekningene. Det andre er en teknisk rapport som inkluderer trasévalg. Det tredje tar for seg ikke prissatte virkninger i forhold til det som er gjort av tidligere utredninger på strekningene.

– Verdianalysene innebærer at vi finner ut hvilke utfordringer veien skal løse, og får en riktig kostnad på prosjektene i forhold til det. For Vegvesenet er en god analyse av trafikktall og utbyggingskostnader viktig for å få kostnadene ned og nytten for samfunn og trafikanter opp i prosjektene våre, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til Veier24 da oppdraget ble utlyst i desember i fjor.

Les også

Forsiden akkurat nå