BMO Elektro har inngått en ny kontraktsperiode for elektrovedlikeholdet med Troms og Finnmark fylkeskommune.
BMO Elektro har inngått en ny kontraktsperiode for elektrovedlikeholdet med Troms og Finnmark fylkeskommune. (Foto: BMO Elektro)

Fire nye år for BMO Elektro i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune har inngått ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for Troms med elektrofirmaet BMO elektro.

– Vi er glade for å kunne signere en slik stor kontrakt i dag og ser fortsatt frem til et godt samarbeid med BMO Elektro AS. Endringer i kontrakten innebærer en større del egenkontroll over fylkesveinettet, der kompetanse innen elektroforskrifter og oppfølging av dokumentasjon er viktig. Det er også viktig for oss å bygge kompetanse om eget veinett slik at vi kan være tidlig ute med å løse utfordringene folk opplever på veinettet vårt, og bidra til trygg ferdsel på veiene våre, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen i en pressemelding.

Les også

BMO Elektro AS har også dagens elektrokontrakt for området som hadde oppstart i 2017. Nå fornyer de til en ny kontrakt som trer i kraft 1. mars 2022 og varer ut august 2026, med mulighet for et års opsjon.

Den nye kontrakten har verdi på 39,5 mill. inkludert mva, og BMO Elektro AS fikk oppdraget i konkurranse med Alta Kraftlag, Mesta og OneCo Infra.

Kontrakten omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg for fylkesveier, gang og sykkelveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.

Kontrakten dekker områdene Tromsø, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy.

Eivind Roska for BMO Elektro AS ser også fram til å fortsette arbeid i Troms.

- I praksis blir dette en forlengelse av den forrige kontrakten vi har hatt i Troms. Vi har høstet nyttige erfaringer og fått god kjennskap til området vi nå skal bidra til å drifte- og vedlikeholde. Vi ser virkelig fram til å få videreføre det gode samarbeidet med Troms og Finnmark fylkeskommune.

Les også

Forsiden akkurat nå