Estimert årlig verdi på kontraktene er ca kr 50 mill eks mva.
Estimert årlig verdi på kontraktene er ca kr 50 mill eks mva. (Foto: Berit Roald, NTB)

Fire konsulenter fikk rammeavtale på byutviklingsbistand for Oslo kommune

Bymiljøetaten i Oslo har nylig signert en ny rammeavtale for prosjektering av offentlige tiltak som gater, torg, sykkelveier, parker og grøntdrag med tilhørende kabler og ledninger knyttet til byutviklingsområdene i Oslo.

Rammeavtalen er inngått for 4 år med opsjon for ytterligere forlengelse med 1+1+1 år. Det var stor interesse i markedet og Bymiljøetaten fikk ved tilbudsfristens utløp hele 12 tilbud. Ett tilbud og en leverandør måtte dessverre avvises fra konkurransen, opplyser kommunen i  en pressemelding.

Rammeavtalen, som er også inngått på vegne av Vann- og avløpsetaten, er etter en grundig evaluering signert med de fire leverandørene Norconsult Norge AS, Multiconsult AS, Sweco Norge AS og Rambøll Norge AS.

Bymiljøetaten har i dag ansvar for å koordinere og gjennomføre offentlige tiltak som
fremforhandles i utbyggingsavtaler for en rekke byutviklingsområder i Oslo. For tiden har
Bymiljøetaten ansvar for 12 byutviklingsområder, men flere områder vil kunne bli lagt til i løpet av kontraktsperioden.

Rammeavtalen skal dekke både Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetatens behov for
rådgivnings- og prosjekteringstjenester i disse områdene.

Estimert årlig verdi på kontraktene er ca kr 50 mill eks mva., men dette vil kunne variere fra år til år basert på både marked og bevilgning.

Forsiden akkurat nå