– Det har vært stor interesse for konkurransen. Av de sju totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen, går vi nå videre med fire, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
– Det har vært stor interesse for konkurransen. Av de sju totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen, går vi nå videre med fire, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. (Foto: Liv-Unni Tveitane)

Fire entreprenører er prekvalifisert på E6 Berkåk-Vindåsliene

Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.

Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag. Illustrasjon: Nye Veier

– Det har vært stor interesse for konkurransen. Av de sju totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen, går vi nå videre med fire, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding.

De prekvalifiserte er:

  • Arbeidsfellesskapet Skanska Norge/ Johs J. Syltern med rådgiver Rambøll Norge.
  • Arbeidsfellesskapet Veidekke Entreprenør/Bertelsen & Garpestad med rådgiver Sweco Norge.
  • Hæhre Entreprenør med rådgiver Cowi.
  • Arbeidsfellesskapet Peab Anlegg/Leonard Nilsen & Sønner med rådgiver Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen.

Dette er en konkurranse med forhandlinger. Kontrakten er en totalentreprise med kunngjort verdi på 2,4 milliarder kroner eks. mva.

Nye Veier legger vekt på følgende kriterier når de skal velge entreprenør:

Om prosjektet E6 Berkåk - Vindåsliene
Reguleringsplanen for E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene ble vedtatt i 2019.

Deler av strekningen, cirka tre kilometer fra Skogheim til Fossum, er omregulert i ettertid. Midtre Gauldal kommune vedtok reguleringsplanen 7. april 2022

Denne reguleringsplanen går ut på å legge veilinjen i en dagsone vest for regulert trasé sør for Soknedal, blant annet ved å gjenbruke deler av eksisterende E6. Det gir trafikantene firefelts vei og fartsgrense på 90, eventuelt 100 km/t, til samme kostnad som for den regulerte løsningen med ettløps tunnel med tre felt og 80 km/t.

Ny E6 medfører at dagens trafikk gjennom planområdet i stor grad vil flytte seg vekk fra dagens E6. Dette gir en forbedret situasjon for myke trafikanter.

Antatt byggestart er slutten av 2023, og da kan veien åpnes for trafikk i løpet av 2027.

  • Gjennomføring: 30 prosent
  • Kostnadsoptimalisering: 20 prosent
  • Pris: 50 prosent

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Berkåk i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Veistrekningen er omtrent 15 kilometer. Det blir hovedsakelig fire kjørefelt og fartsgrense 110 km/t. Strekningen er en del av det tidligere prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene.

Les også

Forsiden akkurat nå