Fire aktører vil bygge tre kilometer gang- og sykkelvei på Jæren
(Illustrasjonsfoto: Dmitry Naumov/Colourbox)

Fire aktører vil bygge tre kilometer gang- og sykkelvei på Jæren

Den nye gang- og sykkelveien skal gå fra Varhaug til Grødaland på Jæren. Den er på cirka tre kilometer og skal i hovedsak ligge på vestsiden av fylkesvei 44. 

Den skal gå i en kulvert under fylkesveien og ende opp på østsiden av traseen. 

  Illustrasjon: Google Maps

Kulverten ble etablert da et kryss på fylkesveien ble utbedret for en tid siden.

– Oppdraget innebærer også å koble denne kulverten på den nye gang- og sykkelveien, forteller byggeleder Jonas Pedersen. 

I tillegg må den krysse to bekker. Den ene skal forseres med bru, mens entrerenør står fritt til hvordan de løser den andre krysningen. 

Opparbeidelse av busslommer ligger også inne i kontrakten. 

Disse vil gjøre jobben: 

Bertelsen & Garpestad:            25.243.239

Risa:                                              26.055.251

Stangeland Maskin:                   31.879.703

Grunn-Service:                            34.846.646

Man håper å komme i gang med byggingen i løpet av året, og det hele skal stå ferdig i april 2020. 

LES OGSÅ: Bergen har dårligst sykkelandel av norske byer - langt unnå målet om tredobling innen 2019

LES OGSÅ: Staten bidrar med 20 millioner kroner til gang- og sykkelvei i Rogaland

Forsiden akkurat nå