Dette området blir berørt av utbyggingen.
Dette området blir berørt av utbyggingen. (Foto: Google Maps)

Fikk tilslaget med 68 mill: Br. Thorkildsen skal bygge 1000 meter fylkesvei i Vestfold

Seks firmaer ville være ha oppdraget.

Vestfold og Telemark fylkeskommune sto for andre gangs utlysing av denne utbyggingskontrakten i mars i år. Fylkesvei 313 Klokkerjordet, som den heter.

Stedet er Sande i Holmestrand i gamle Vestfold.

Den dreier seg om bygging av en kilometer fylkesvei med blant annet to krevende operasjoner: Dels bygging av to kulverter med mye spunting, og dels styrt boring av en 170 meter lang overvannsledning på en drøy halvmeters diameter.

Seks entreprenører hadde gitt tilbud da fristen var ute:

Entreprenør Tilbudsum i kr. eks. mva.
Br. Thorkildsen 68.101.536
Kjeldaas 71.566.785
Bertelsen & Garpestad 72.636.491
Isachsen anlegg 78.782.396
Marthinsen & Duvholt 81.272.108
Mesta 85.666.139

Br. Thorkildsen er tildelt kontrakten.

Noen av hovedmengdene i oppdraget:

  • 67 nye veilys på hele strekningen
  • Riving av 750 meter støyskjerm
  • Drøye 1000 meter lukket overvannssystem
  • Omlegging av kommunalt VA-anlegg
  • Flytting av cirka 45.000 m3 jordmasser
Les også

Forsiden akkurat nå