Administrerende direktør Ola Greiff Johnsen i NoIS (t.h.) overrekker ISY Innovation Award til Inge Handagard og AF Gruppen.
Administrerende direktør Ola Greiff Johnsen i NoIS (t.h.) overrekker ISY Innovation Award til Inge Handagard og AF Gruppen. (Foto: NoIS)

Veiteknologi - ISY Innovation Award

Fikk pris for digital informasjonsflyt på prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Årets ISY Innovation Award gikk til Inge Handagard og AF Gruppen.

Nærmere 400 hadde tatt turen til ISYdagene 2019 som Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) arrangerte 4. og 5. november. Konferansen tok for seg temaer innenfor GIS, kommunal forvaltning, forvaltning drift og vedlikehold, eiendomsforvaltning, prosjektøkonomi, entreprenørdrift og tidligfasekalkyle og -analyse.

Arrangementet er også arena for utdelingen av den årlige prisen ISY Innovation Award. Prisen deles ut til kunder som utnytter NoIS' løsninger på en innovativ og fremtidsrettet måte.

Årets pris gikk til Inge Handagard og AF Gruppen, for deres bidrag i prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst, hvor det ble stilt tøffe krav til digitalisert prosjektgjennomføring.

Les også

– Etablert en ny standard

– AF Gruppen har sammen med Norconsult, NoIS og oppdragsgiver Nye Veier etablert en ny standard for digital informasjonsflyt i store samferdselsprosjekter, begrunner Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS, som delte ut prisen under ISYdagene 2019.

Prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst ble påbegynt i oktober 2018. Et sentralt produkt som har blitt skapt i prosjektet, er en webbasert innsynsløsning som inneholder all informasjon inkludert prosjektets BIM-modeller. Modellene i innsynsløsningen er inngangsportal til viktig prosjektinformasjon, som blant annet informasjon om fremdrift og helse-, miljø- og sikkerhetssaker.

Les også

Fremtidsrettet løft

Handagard ble under utdelingen rost for sin stå på-vilje og sine gode samarbeidsevner, og fikk en stor del av æren for det fremtidsrettede løftet som er gjort på ISY Prosjekt og bruk av BIM i prosjektet.

– Vi har jobbet målrettet med samme konsept helt fra tilbudsfasen, gjennom en konkretiseringsfase, og i selve gjennomføringen av prosjektet. Det gode samarbeidet vi har hatt med teamet i NoIS har vært helt avgjørende for å kunne levere innsynsløsningen til E39 innenfor den stramme fremdriften vi har i prosjektet, sier prisvinneren Inge Handagard, som er fagsjef VDC i AF Gruppen.

Les også

Forsiden akkurat nå