Administrerende direktør i ASKO,Tore Bekken, ved mottagelsen av prisen, sammen med direktør for  bærekraft, Knut Aasland.
Administrerende direktør i ASKO,Tore Bekken, ved mottagelsen av prisen, sammen med direktør for bærekraft, Knut Aasland. (Foto: Terje Edvardsen)

ASKO:

Fikk ITS-pris som foregangsbedrift for klimavennlige løsninger i transportsektoren

Styret i ITS Norway tildelte i dag ITS Prisen for 2022 til ASKO, for sin satsning på bærekraft og teknologisk utvikling av utslippsfrie alternativer i logistikk og transportsektoren.

ASKO konsernet er eid av Norgesgruppen og er Norges største grossist med rundt 700
distribusjonsbiler på veiene. Selskapet er en viktig pådriver for implementering av
klimavennlige løsninger i transportsektoren. Selskapet har heller ikke vært redd for å ta i bruk nye teknologiske og digitale løsninger, og blir målt både på bærekraft og lønnsomhet av hovedstyret, sa styreleder i ITS Norway, Hanne Nettum Breivik, ved overrekkelsen av prisen.

– Løsningene som er tatt i bruk, binder sammen lange logistikkjeder gjennom bruk av utslippsfrie, automatiserte operasjoner, er gode eksempler på bruk av intelligente transport systemer (ITS). I tillegg bidrar løsningene til bedre kapasitetsutnyttelse av eksisterende infrastruktur, sa styrelederen.

– Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen. I ASKO skal miljøhensyn gjennomsyre alle våre beslutninger, og vi skal forvalte ressursene slik at det ikke går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter. ITS Prisen gir økt oppmerksomhet rundt innovasjon og nullutslipp og ikke minst fremtidens logistikkløsninger, sa administrerende direktør i ASKO,Tore Bekken, ved mottagelsen av prisen.

Les også

Sjødroner mellom Horten og Moss

Dette er de tidligere vinnere av ITS-prisen:


2005 Trygve Roll-Hansen
2006 Trond Foss, SINTEF
2007 Jacob Trondsen
2008 Knut Evensen, Q-Free
2009 Øystein Strandli, Forskningsrådet
2010 Ivar Christiansen, Statens vegvesen
2011 Marit Natvig på vegne av ARKTRANS-miljøet
2012 Richard Olsen, Forsvarets Forskningsinstitutt
2013 Steinar Hidle Andresen og Tore Hoven (hver for seg)
2014 Heidi Berg og Merete Tøndel på vegne av fagmiljøet i ViaNova
2015 Eirik Skjetne, NTNU
2016 Kongsberg Gruppen v/Even Aas
2017 Kolumbus – Hjem-jobb-Hjem v/ Espen Strand Henriksen
2018 Ketil Solvik-Olsen
2019 Torgeir Vaa, Statens vegvesen
2020 Jon Leon Ervik, Kystverket
2021 Grethe Skundberg Link Capital & Olav Madland, Applied Autonomy
2022 ASKO konsernet

ASKO mottok Næringslivets Klimapris i 2020 for den samlede effekten av tiltakene ASKO har iverksatt, som er svært store i norsk sammenheng. I veitransportsammenheng er ASKOs bidrag til utvikling og bruk av batteri- og hydroelektriske alternativer til dieseldrevne lastebiler betydelig og blitt lagt merke til.

Nylig sjøsatte ASKO Maritime to nullutslipps, automatiske fartøy (sjødroner) mellom Horten og Moss. Den automatiske fergedriften er sammenkoblet med havneinfrastruktur på begge sider som muliggjør frakt av trailere og containere uten biler og sjåfører.

Sjødronene sparer lastebilene for den lange vegen rund Oslofjorden og reduserer de nasjonale utslippene med ca. 5000 tonn CO2 årlig.

ASKOs nye elektriske autonome sjødrone «Therese» og «Marit» til kai i Moss. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Les også

Forsiden akkurat nå