Her er statsråden på plass og hilser deltagerne på den fellesnordiske paviljongen hvor det foregår miniseminarer slag i slag hver dag i løpet av uken. (Foto:  Jarle Skoglund)
På den separate norske stranden, hvor fire norske aktører får vist seg fram. Her er det Aventi Jon Georg Dale ser nærmere på. (Foto:  Jarle Skoglund)
Samferdselminister Jon Georg Dale tok seg god tid til å prate med de norske deltagerne på den første dagen under ITS-kongressen. (Foto:  Jarle Skoglund)
Også Våre Veger er på den nordiske paviljopngen som en del av en samlet presentasjon av vegmiljøet fra Norge. (Bilde:  )

ITS World Congress, København:

Fersk statsråd nysgjerrig og lærelysten på ITS

Samferdselsminister Jon Georg Dale tok seg god tid med de norske utstillerne på hans første dag under ITS World Congress i København.

I sin hilsningstale på den nordiske paviljongen understreket han at han var såpass fersk i statsrådsjobben, at man måtte unnskylde at all terminologien ennå ikke er på plass.

– Går veldig fort

Han sa det var nyttig å på nært hold få et innblikk i et fagområde som på mange måter er lite håndgripelig.

– ITS er på mange måter teknologidrevet, og det går veldig fort. Derfor er det veldig viktig at vi som representerer politikere og myndigheter ikke blir en bremsekloss i å få tatt teknologien bruk. For det er i dag den trengs, sa statsråden og viste til de mange mulighetene ITS-teknologien gir innenfor forbedringer på miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet.

Norge markerer seg

Det var en tydelig nysgjerrig og interessert statsråd som tok seg god tid til å hilse på norske deltagere og utstillere på verdenskongressen. At øverste statsråd for samferdsel og transport tar seg tid til arrangementet er kanskje ikke urimelig, siden en stor den av finansieringen av den norske deltagelsen enten skjer direkte fra departementet, eller via hans etater.

Til gjengjeld markerer Norge seg svært godt i vrimmelen fra ITS-organisasjoner fra alle verdenshjørner og de mange firmaene som ønsker å ha en plass på denne store arenaen.

I morgen forsetter dagen med møter og besøk hos deltagere på Bella Center i København for statsråd Jon Georg Dale og hans følge.

Morgendagen avsluttes med et eksklusivt intervju med Våre Veger/veier24, før følget reiser tilbake til Norge.

Forsiden akkurat nå