Modell av nytt fergeleie i Mosjøen.
Modell av nytt fergeleie i Mosjøen. (Illustrasjon: Norconsult)

Fergeleie i Mosjøen skal flyttes - kommunen trenger rådgivningshjelp

Her trengs det konsulenter til å lage reguleringsplan for prosjektet.

Helgeland havn har tidligere engasjert Norconsult til et forprosjekt for flytting av fergeleiet i Mosjøen. Det gjelder sambandet Mosjøen-Hundåla.

Firmaet har anbefalt en plassering av nytt fergeleie, men det er ut fra to motstridende hensyn: å minimere mengdene av henholdsvis mudring og utfylling.

Kostnadene for flytting av fergeleiet er anslått til vel 33,5 millioner kroner. På grunn av en del krav fra fylket øker anslaget til vel 40 millioner, men her er det store usikkerheter. Enhetsprisene varierer mye i markedet, og anslaget er fra mars 2021.

Vefsn kommune vil nå leie inn rådgivere til å lage en reguleringsplan for ny fergekai i tråd med den nye plasseringen, en omforent løsning med kaieier Norland fylkeskommune.

Verdien av kontrakten er anslått til rundt en million kroner.

Frist for å gi tilbud på oppdraget er 9. november.

Les også

Forsiden akkurat nå