Fergekontrakt på 2,5 milliarder kroner signert
(Bilde: Fjord1)

Fergekontrakt på 2,5 milliarder kroner signert

Fjord1 og Møre og Romsdal fylkeskommune har signert den hittil største fergekontrakten i fylket. Kontrakten er på 2,569 milliarder kroner og skal gjelde fram til 31. desember 2030.

Kontrakten omfatter to av de sterkest trafikkerte fylkesvegstrekningene i Møre og Romsdal, Hareid-Sulesund og Sykkylven-Magerholm. For Hareid-Sulesund er det oppstart allerede 1. januar 2019 og for Sykkylven-Magerholm 1. januar 2020.

Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal.
Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal. Foto: Kjell Herskedal

Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal opplyser at det skal bygges nye, miljøvennlige og innovative ferger i begge samband. Det er ferger som gir en betydelig reduksjon i CO2-utslipp og som vil bruke mindre energi. Fergene vil være plug-in elektriske ferger med høy hybridiseringsgrad.  

Reduksjonen i CO2-utslipp vil, ifølge opplysninger fra fylkeskommunen, gi en reduksjon i CO2-utslippene fra 18.000 tonn årlig i dag til 1900 tonn årlig. Det gir en reduksjon på 89 prosent.

I kontrakten er det forutsatt fem nye ferjer totalt, tre på Hareid-Sulesund og to på Sykkylven-Magerholm. Hver av ferjene skal ha en kapasitet på 120 personbilenheter. Enova har bidratt med støtte til merkostnadene som følger med de strenge miljøkravene som er stilt.

Forsiden akkurat nå