Fylkesvei 2378 rett nordøst for Reinsvoll på Toten.
Fylkesvei 2378 rett nordøst for Reinsvoll på Toten. (Foto: Google Maps)

Fem strekninger på fylkesveiene på Toten og i Valdres skal rustes opp

Her har vi to nye kontrakter, og begge er beregnet til å ta fem måneder. 

Innlandet kommer nå med to nye kontrakter for å ruste opp fylkesveistrekninger.

Tiltakene handler om å bedre bæreevne, vannhåndteringsevne og trafikksikkerhet. Typisk arbeid er masseutskifting, bytting av stikkrenner og grøfterensk, samt trafikksikkerhetstiltak.

På Toten skal tre fylkesveistrekninger utbedres, alle i Vestre Toten kommune:

  • 2372 Fiskevollen-Børsvoll
  • 2380 Eina-Einavoll
  • 2378 Reinsvoll-Helset

I Valdres handler det om to strekninger:

  • Raneisvingen-Etnedal grense på fylkesvei 2442 Steinsetbygdvegen i Nord-Aurdal kommune
  • Lundemokrysset-Nord-Aurdal grense, også den på fylkesvei 2442 Steinsetbygdvegen, men i Etnedal kommune

Arbeidene er beregnet til å ta fem måneder i begge kontrakter.

Tilbudsfrist er 19. april, også det for begge kontraktene.

Les også

Forsiden akkurat nå