Dagens riksvei 22, der den krysser Glomma ved Fetsund.
Dagens riksvei 22, der den krysser Glomma ved Fetsund. (Foto: Google Maps)

Fem store konsulentfirmaer vil lage reguleringsplan for ny Glommakryssing

Multiconsult ligger best an på pris, men her er det mye annet som spiller inn.

Prosjektet har navn Rv. 22 Kryssing av Glomma, og delprosjektet heter Garderveien-Kringenkrysset. Dagens riksvei 22 er en viktig regional vei som binder sammen Østfold og Akershus.

Vegvesenet er ute etter en leverandør som kan utarbeide og levere reguleringsplan med teknisk plan for ny riksvei 22. Oppdraget innebærer også optimalisering og undersøkelser i oppdragsfasen.

Disse fem har gitt tilbud på oppdraget: 

Firma Tilbudssum i kr. eks. mva.
Multiconsult Norge 21.925.500
Rambøll Norge 23.042.250
Sweco Norge 24.368.000
Afry Norway 25.834.500
Vianova 26.866.900

NB: Vegvesenet understreker at evaluering ikke er gjennomført. Oppdraget tildeles på beste forhold mellom pris og kvalitet, slik at rangeringen kan endre seg.

Ny riksvei 22 over Glomma ved Fetsund

Lengde: 3100 meter

Finansiering: Statlige midler og bompenger

NTP: Omtalt i NTP 2018-2029

Totalkostnad: 2,87 milliarder

Oppstart: 2025

Antatt åpning: 2027

Vegvesenet håper at leverandøren kan starte med arbeidene i midten av september i år. Reguleringsplanen skal kunne sendes til Lillestrøm kommune for førstegangsbehandling senest i november 2022. Grunnundersøkelsene skal være ferdige 1. mars samme år.

Les også

Forsiden akkurat nå