Fem kommuner på Romerike går sammen om å lyse ut en kontrakt på asfalttjenester.
Fem kommuner på Romerike går sammen om å lyse ut en kontrakt på asfalttjenester. ( Illustrasjonsfoto: Skanska)

Går sammen om kontrakt

Fem Romerikskommuner vil ha tilbud på asfaltarbeid de neste 2-4 årene

Lyser ut kontrakt verd 15-30 millioner kroner i året.

Disse fem kommunene samarbeider om en kontrakt for asfaltleveranser på anslagsvis mellom 15 og 30 millioner kroner i året:

  • Aurskog-Høland
  • Enebakk
  • Nittedal
  • Rælingen
  • Nye Lillestrøm (Fet, Skedsmo og Sørum)

Konkurransen er nå lyst ut, og gjelder levering av asfaltarbeid på kommunale veier, gater, gang- og sykkelveier, fortau, torg, parkeringsplasser, enkelte private veier og eventuelt utvalgte nyanlegg.

Det er en toårig kontrakt som kan utvides to ganger á 12 måneder.

Frist for å gi tilbud: 20. januar 2020.

Les også

 

Forsiden akkurat nå