Rasoverbygget skal bygges, som en forlengelse av Pollfjelltunnelen i den søndre enden.
Rasoverbygget skal bygges, som en forlengelse av Pollfjelltunnelen i den søndre enden. (Foto: Google maps)

Fem ga pris på rasoverbygg ved Pollfjelltunnelen: Laveste på 75 millioner kroner - men nå behandles klage

Alta Anlegg har formelt sett fått oppdraget med byggingen av 150 meter langt skredoverbygg ved søndre ende av Pollfjelltunnelen på fylkesvei 868 i Lyngen kommune. Men en av konkurrentene har klaget, opplyser fylkeskommunen.

En av konkurrentene har altså klaget på at Alta Anlegg av Troms og Finnmark fylkeskommune er tildelt oppdraget. Byggeleder Hugo Spansvoll forteller til Veier24 at de derfor har forlenget klagefristen til førstkommende mandag.

Ved anbudsåpning hadde fem entreprenørselskaper gitt tilbud på oppdraget. Prisene hadde en spennvidde fra 75 millioner kroner, til 96 millioner kroner:

Entreprenør Tilbudssum eksl. mva
Alta anlegg AS   75.498.730
Christie & Opsahl AS  81.025.024
HAK Entreprenør AS  83.541.237
Haugholt Anleggs service AS  91.903.479
T. Johansen Drift AS  96.155.785

Skreoverbygget skal bygges i søndre ende av Pollfjelltunnelen, med lukket betongvegg mot Pollfjellet. I front skal det føres opp søyler med drager i topp, og over dette legges det tak.

Ved anleggsområdet er det svært bratt fjellterreng i vesthellingen, og liten mulighet for interimsvegløsninger i anleggsfasen. Det er en utfordring som entreprenøren må ta med i sine betraktninger ved kostnadsvurderingen. Det skal være et kjørefelt åpent for passeringer under hele anleggsperioden.

Frist for ferdigstillelse var opprinnelig 31. oktober 2022,  og alt av grunnarbeider, fundamenter og signalanlegg skulle være ferdig før 30. november 2021. Men siden anbudsrunden på grunn av klagen nå har tatt noe lengre tid, vil trolig noen frister måtte skyves på.

Den 3 230 meter lange Pollfjelltunnelen går mellom Furuflaten og Lyngspollen i Lyngen kommune. Tunnelen ble åpnet i 1983, og allerede den kan ble det protestert mot tunnelen som Statens vegvesen bygget, var for kort. Lokalbefolkningen mente at den ikke sikret godt nok med ras, noe som ettertiden har dokumentert.

Derfor er det at Troms og Finnmark fylkeskommune nå skal bygge en rasoverbygg i forlengelsen av den søndre enden av Pollfjelltunnelen.

  Foto: Jarle Skoglund

Forsiden akkurat nå