Fem firmaer vil montere rekkverk på E134 og riksvei 13
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Fem firmaer vil montere rekkverk på E134 og riksvei 13

Veisikring har det laveste tilbudet.

Vegvesenet har lyst ut en ny kontrakt som handler om rekkverk og trafikksikringstiltak på E134 på Haugalandet og riksvei 13 i Ryfylke.

Disse fem firmaene er interessert i den jobben:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Veisikring 12.708.800
Arvid Gjerde 13.440.759
Trygg Vei 13.681.294
Autovernmontasje 14.717.600
SVB Veisikring 15.034.470

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Gammelt stålrekkverk på trestolper skal rives, og nytt stålrekkverk på stålstolper skal settes opp. Den ene strekningen er E134 Karmøy-Haugesund-Tysvær (fra Karmøy Lufthavn til Aksdal sentrum), og den andre er riksvei 13 fra Bergekrossen til Førland bru.

Ifølge byggherren vil omfanget av oppdraget avhenge av de løpende behovene og tilgjengelige penger i kontraktsperioden, og det hele vil bli delt opp i delleveranser. Byggherren avgjør hvor arbeidene skal utføres og i hvilken rekkefølge, og planlegger det hele i nært samarbeid med leverandøren.

Les også

Forsiden akkurat nå