Fånefjelltunnelen ligger på riksvei 9 ved Byglandsfjorden.
Fånefjelltunnelen ligger på riksvei 9 ved Byglandsfjorden. (Foto: Google Maps)

Skal stanse steinsprang langs riksvei 9

Fem firmaer er interessert i fjellrensk og tunnelvask i Setesdalen

Men et firma vil ha mer enn fire ganger så mye for jobben som den rimeligste konkurrenten.

Oppdraget omfatter inspeksjon og rensk av tunneler og fjellskjæringer, og tunnelvask etter bestilling fra byggherren.

Arbeidene skal utføres på veinettet i driftskontraktområdet 0901 Setesdal. Området omfatter kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, samt Iveland, pluss deler av Birkenes, Åseral, Audnedal, Vennesla og Tokke.

Ved tilbudsfristens utløp hadde fem leverandører gitt tilbud på oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Songdalen Fjellsprenging 7.673.038
Gjerden Fjellsikring 9.449.700
Risa 9.675.918
BMO Tunnelsikring 9.878.800
Norsk Bergsikring 32.736.100

Kontraktsperioden løper fra 1. februar 2020 til og med august 2025.

Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, og partene kan om begge er enige forlenge kontrakten i 12 måneder.

Det er fem korte tunneler i området, alle på under en kilometer:

  • Fånefjelltunnelen på riksvei 9
  • Byklestigen på riksvei 9
  • Sandfjøddtunnelen på riksvei 9
  • Geiteskaret på fylkesvei 304
  • Heddeneset på fylkesvei 323
Les også

Forsiden akkurat nå