Fem entreprenører og arbeidsfellesskap vil bygge ny E16 gjennom rasutsatte Kvamskleiva i Valdres. Det er byggeleder Edvin Rye meget godt fornøyd med
Fem entreprenører og arbeidsfellesskap vil bygge ny E16 gjennom rasutsatte Kvamskleiva i Valdres. Det er byggeleder Edvin Rye meget godt fornøyd med (Foto: Statens vegvesen)

Fem entreprenører vil bygge ny E16 i Kvamskleiva i Vang kommune

Prosjektet består av en 1,8 kilometer lang tunnel og 3,6 kilometer ny vei, og har en kostnadsramme på 666 millioner kroner.

Entreprenør-interessen var stor for rassikringsprosjektet før prosjektet måtte ta en seks uker lang koronapause. Dette er de som har meldt seg etter at anbudet ble lagt ut på ny:

  • Arbeidsfellesskap mellom Kruse Smith og Brødrene Dokken
  • Arbeidsfellesskap mellom Anlegg Øst, Leonard Nilsen og Sønner og Gjermundshaug Anlegg
  • Bertelsen og Garpestad
  • Hæhre Entreprenør
  • Impresa Pizzarotti & S.p.A
Les også

 

Fornøyd byggeleder

Byggeleder Edvin Rye er meget godt fornøyd med interessen.

– Vi var litt spente på om interessen ville holde seg. Nå ligger alt til rette for at vi får en god konkurranse mellom entreprenørene. Vi ser fram til kvalifiseringsfasen, sier Rye.

Vegvesenet er på jakt etter en dyktig hovedentreprenør der elektroarbeidene inngår som en del av hovedentreprisen. I første runde vil Vegvesenet velge ut tre entreprenører som er med videre i konkurransen i en prekvalifiseing. Dette arbeidet foregår nå.

Vegvesenet vil premiere tilbydere som legger fram et godt opplegg for gjennomføring og organisering. Prosjektet har en total ramme på 666 millioner kroner.

Les også

100 millioner kroner i fradrag

– Det vil være mulig å få inntil 100 millioner i fradrag i tilbudssummen for den som skisserer gode planer for hvordan jobben skal løses og som har den rette kompetansen for å utføre jobben, sier Rye.

– Hva vil være største utfordringen med jobben?

– Arbeidet med tunnelen er avgjørende for framdriften i prosjektet der elektroarbeidene er en viktig del av jobben. Trafikken på E16 vil gå gjennom anleggsområdet. En strekning av ny E16 skal etableres på fylling i Nordsvinsfjorden. Målet er å bygge vegen på to år, sier Rye.

Les også

Smal og rasutsatt

Den 5,4 kilometer lange strekningen skal avløse den smale, svingete og rasutsatte vegen ved Vangsmjøsa. De siste vintrene har trafikken korket seg gjennom Kvamskleiva. Det har vært utfordringer med trafikkavviklingen på uværsdager hvor Filefjell har vært åpen for trafikk, mens andre fjelloverganger har vært stengt. Vegen er rasutsatt med jevnlig nedfall på begge sider av dagens korte tunnel.

Les også

Byggestart høsten 2020

Med ny veg vil dette løse seg. Vegprosjektet består av en 1,8 kilometer lang tunnel og 3,6 kilometer ny veg. Vegen skal bygges som to-feltsveg med standardklasse H2 med 8,5 meters vegbredde. I tunnelen er blir det profil T 9,5 for å få plass til et bredt midtfelt med rumlefelt. Det skal bygges et større kryss til fv. 2510 ved Hugavike.

I dag går det gjennomsnittlig 1 480 kjøretøy i døgnet gjennom Kvamskleiva. Andelen tunge kjøretøy er 15 prosent.

Ambisjonen er byggestart høsten 2020.

– Vi mener dette bør være en attraktiv jobb for den riktige entreprenøren, sier Rye.

Les også

Forsiden akkurat nå