Gang- og sykkelveien langs Nedre Rælingsvei skal forlenges.
Gang- og sykkelveien langs Nedre Rælingsvei skal forlenges. (Bilde: Google Maps)

Fem entreprenører vil bygge gang- og sykkelvei i Rælingen

Se lista.

En gang- og sykkelvei i Rælingen skal forlenges i begge ender med cirka 2,2 kilometer. 

Bredden på gang- og sykkelvegen er 3,5 meter inkludert skulder. Som skille mot fylkesvegen skal det bygges 1,5 meter rabatt eller 3 meter grøft. Det skal bygges ca. 100 meter lang mur mot jordbruksområdet og alle avkjørsler skal tilpasses med gang- og sykkelvegen i høyde og plan.

Videre skal det etableres 5 busslommer og for Rælingen kommune skal det bygges noe kommunal VA-anlegg og fordrøyningsanlegg på deler av stekningen. Det inngår også noe kabelarbeid i dette prosjektet, samt utskifting av en bekkekulvert. Prosjektet skal ivareta jordbruksdreneringssystem, eksisterende stikkrenner skal renoveres og skogsområdet langs strekningen skal felles.

Denne uka var det anbudsåpning på prosjektet, og fem entreprenører har meldt seg til tjeneste:

Peab Anlegg:                        36.648.739,13

Huser Entreprenør:            39.994.009,25

Leif Grimsrud:                      42.390.647,10

Isachsen Anlegg:                  49.885.782

Anlegg Nord:                        55.617.372

 

Forsiden akkurat nå