Helltunnelen som krysser fylkesgrensen mellom Sør- og Nord-Trøndelag, er den lengste av de fem tunnelene som skal oppgraderes. Bildet viser den sørvestre portalen. (Foto: Google)
Helltunnelen som krysser fylkesgrensen mellom Sør- og Nord-Trøndelag, er den lengste av de fem tunnelene som skal oppgraderes. Bildet viser den sørvestre portalen. (Foto: Google)

Fem E6-tunneler i Trøndelag skal oppgraderes

På E6 mellom Trondheim og Steinkjer er det seks tunneler lengre enn 500 meter. Nå vil Vegvesenet oppgradere fem av dem for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften. Anbudsfristen er satt til 9. mars.

De fem tunnelene er Grillstadtunnelen (748 m), Væretunnelen (1625 m), Stavsjøfjelltunnelen (1720 m), Helltunnelen (3928 m) og Eggetunnelen (597 m). De fire første ligger mellom Trondheim og Stjørdal, Eggetunnelen ligger i Steinkjer.

Grillstadtunnelen har to løp, de øvrige har ett.

Den ene tunnelen som ikke skal oppgraderes er den 2,5 km lange Strindheimtunnelen. Den ble åpnet i fjor og tilfredsstiller sikkerhetskravene.

Arbeidene består først og fremst av levering og montering av variable skilt, bommer, belysning, kabelbruer, brannslukkingsutstyr, sikkerhetsutrustning, vifter og utstyr for TV-overvåkning.

Byggherren har opsjon på annet arbeid på E6 mellom Trondheim og Steinkjer innenfor en stipulert ramme på ca. tre millioner kroner.

Tunnelene skal stenges fullstendig for trafikk i forbindelse med oppgraderingen, men bare om natten og et bestemt antall helger.

I følge Vegvesenets beregninger vil entreprisearbeidet komme på mellom 70 og 90 millioner kroner. Innen 1. juni 2016 må jobben være fullført.

 

Forsiden akkurat nå