Kryss ny E16 /rv 35 i Styggdalem rett sør for Hønefoss sentrum (Illustrasjon: BaneNor)
Elnestangen ved Sundvollen. Her ender E16 Skaret-Høgkastet, mens E16 Høgkastet-Hønefoss starter. (Illustrasjon: BaneNor)
Sundvollen og Kroksund i Hole. Start E16 Høgkastet-Hønefoss. I bakgrunnen Ringeriksbanen som går parallelt med ny E16 vestover inn til Hønefoss. (Illustrasjon: Bane NOR)

Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen klar for politisk behandling

En viktig milepæl for gigantprosjektet som er kostnadsberegnet til 26 milliarder kroner.

Forsiden akkurat nå