Mer enn 12 000 kubikkmeter Leca Lettklinker er blåst på plass på den 1,8 kilometer lange gang- og sykkelveien langs fylkesvei 152 i Trolldalen. Her er det Christoffer Løwen som styrer slangen og Ole Berg som raker på plass.
Petter Skår Johansen er anleggsleder på gang- og sykkelveien. – Mye lettklinker er brukt for å erstatte dårlige masser i grunnen, forteller han.
På den 1,8 kilometer lange, nylagte gang- og sykkelstien er det brukt nesten 4000 kubikkmeter lettklinker som frostsikring.

Fast dekke på løs Leca

Som en del av en ny, sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Ås og Drøbak, er nesten to kilometer bygget på Leca Lettklinker.

Den lenge etterlengtede gang- og sykkelstien på fylkesveg 152 mellom Ås og Drøbak begynner å ta form. Den siste biten på nesten to kilometer gjennom Trolldalen er under bygging. Når den står ferdig vil syklister og gående kunne gå trygt fra Ås til Drøbak.

– Vi har måttet øke bredden og sprenge bort fjell for å gjøre plass til sykkelvegen. Den går over forskjellige grunnforhold så vi har hatt varierende arbeid, forteller Petter Skår Johansen i Leif Grimsrud.

Frostsikring

I store deler av den 1,8 kilometer lange, nylagte gang- og sykkelstien er det brukt nesten 4000 kubikkmeter lettklinker som frostsikring.
– I tillegg er det brukt nærmere 8000 kubikkmeter lettklinker som fylling. Mye av dette er såkalt kompensert fylling som erstattet leire og andre masser med løs Leca, på grunn av dårlige grunnforhold forteller han.
På grunn av forholdene på anlegget er 4000 kubikkmeter Leca blåst i fyllingene i stedet for å bli lagt ut med gravemaskin. Resten er lagt ut på vanlig måte.

– Det er så trangt langs vegen her at det beste er at vi bruker pumpe og blåser det på plass, sier Petter Skår Johansen.

Forsiden akkurat nå