Dette krysset skal avløse det farlige T-krysset i Tysvær. De som vil bygge det, må gi anbud innen 20. februar. (Ill.: Statens vegvesen)
Dette krysset skal avløse det farlige T-krysset i Tysvær. De som vil bygge det, må gi anbud innen 20. februar. (Ill.: Statens vegvesen)

Farlig Tysvær-kryss blir bygd om

Et ulykkesbelastet T-kryss øst for Haugesund skal bli planskilt. Ombyggingen omfatter arbeid på E 134 over en strekning på 1,2 km. Anbudsfristen er satt til 20. februar.

Det er fylkesveg 771 som møter E 134 i det farlige krysset, som ligger i Tysvær kommune ved bunnen av Førresfjorden.

I forbindelse med ombyggingen blir E 134 utstyrt med midtrekkverk. Vegen har tre felt på den aktuelle strekningen nå, så det kreves ingen stor utvidelse av vegen for å få plass til midtrekkverket.

Oppdraget omfatter anlegg av 300 meter av- og påramper, 250 meter gang/sykkelveg, 200 meter traktorveg og forlenging av tre underganger for sauer.

Den som får kontrakten må også rive en tunnelportal og støpe en ny. Tunnelen som inngår i E 134, ligger i enden av anleggsområdet. Årsaken til at portalen må skiftes ut er at sikten inn mot en ny avkjøringsrampe må bli bedre. I den forbindelsen må også profilet utvides i en del av tunnelen.

Constrada i Bergen har utført prosjekteringen av det nye krysset. Anleggsarbeidet må være fullført innen 20. desember.

Forsiden akkurat nå