NYHETER

Får kritikk for oppfølging av driftskontrakter

En tilsynsrapport fra vegtilsynet kritiserer Statens vegvesen for dårlig oppfølging av to driftskontrakter for vinterdriften langs E16

Bilde: Torstein Magelssen
5. des. 2013 - 12:49

- Manglende oversikt over kvaliteten på entreprenørenes arbeid kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for trafikantene, sier direktør i Vegtilsynet, Trude Tronerud Andersen

Statens vegvesen har som byggherre ansvaret for drift og vedlikehold av vegnettet, men selve arbeidet blir utført av entreprenører etter anbudskonkurranser.

Systemet for oppfølging av driftskontrakter er utarbeidet for å sikre at sluttproduktet, tilstanden på vegen, er av god kvalitet. Systemet er tredelt. Statens vegvesen skal for det første utarbeide egne planer for oppfølging og kontroll. For det andre skal Statens vegvesen kontrollere entreprenøren sine planer og kvalitetssystem, og for det tredje skal Statens vegvesen kontrollere entreprenørens arbeid og tilstand på vegen gjennom stikkprøve-kontroller og rapporter fra entreprenøren.

 

Tilsammen fire avvik

I tilsynssaken ble det funnet fire avvik og gjort sju observasjoner som viste mangelfull oppfølging av krav. Tilsynsfunnene viser svakheter i alle deler av systemet for oppfølging av driftskontrakter.

Spesielt alvorlig mener Vegtilsynet det er at Statens vegvesen ikke i tilstrekkelig grad mottar, og etterspør, dokumentert oversikt over tilstanden på vegen fra entreprenøren.

Entreprenøren er forpliktet til å loggføre tilstanden på vegen, hvilke tiltak som er utført og hvordan avvik skal fjernes. At slike oversikter blir utarbeidet er byggherrens ansvar.

Vegtilsynet har sett at forholdet mellom byggherre og entreprenør i de undersøkte kontraktene for stor grad er basert på tillit. Manglende dokumentert oversikt over entreprenøren sitt arbeid, og stikkprøver gjennomført hovedsakelig på dagtid, gjør at byggherren ikke i tilstrekkelig grad kan kontrollere kvaliteten på arbeidet som blir utført.

 

-Bekymret for konsekvensene

Vegtilsynet mener det også er alvorlig at det er funnet mangler i vinterplaner for driftskontraktene. En vinterplan inneholder blant annet oversikt over prioriterte strekninger og spesielle forhold, samt beredskapsrutiner og bemanningsplaner.

Vegtilsynet gir fire tilrådinger til Statens vegvesen, Region vest i tilsynsrapporten. Tilsynspart skal komme med tilbakemelding på hvordan de vil håndtere tilrådingene, sammen med en tidsplan for gjennomføring av eventuelle tiltak.

- Vegtilsynet er bekymret for konsekvensene av tilsynsfunnene, dersom de viser seg å være representative for oppfølging av driftskontrakter på riksvegnettet, sier Tronerud Andersen, og legger til at Vegtilsynet vil følge opp med tilsvarende tilsyn i andre regioner.

 

 

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.