Får 25 millioner i erstatning fra Vegvesenet

Statens vegvesen har begått vesentlige feil i en anbudshåndtering, og er i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale 25 millioner i erstatning til BT Signaal.

Bjørn Olav Amundsen
7. apr. 2016 - 16:09

Vegvesenet ga kontrakten for nytt landsomfattende sentralsystem for bompengehåndtering til IBM. Det skjedde på feil grunnlag, ifølge retten, og BT Signaal skulle egentlig hatt kontrakten.

 

BT Signaal skulle ha vunnet

– Retten har enstemmig slått fast at Statens vegvesen begikk vesentlige feil i

anbudshåndteringen, og at BT Signaal som var eneste konkurrent i finalerunden skulle ha vunnet kontrakten. Offentlige anbud handler ofte om store verdier, og da må alt gå riktig for seg. For oss har saken derfor vært både prinsipielt og økonomisk svært viktig, sier adm. dir. Trond Juvik i BT Signaal.

Statens Vegvesen tildelte før jul 2013 kontrakten for utvikling av «AutoPASS Grindgut» til IBM. Sommeren 2015, tre måneder etter at prosjektet opprinnelig skulle vært ferdigstilt, hevet Statens Vegvesen avtalen.

 

Tapte i tingretten

BT Signaal tapte først erstatningssaken i Oslo tingrett i februar 2015. Lagmannsretten kom i motsetning til Tingretten til at Vegvesenet har begått vesentlige feil under anbudskonkurransen, noe som skulle ha medført at IBMs tilbud ble avvist. Det er klar sannsynlighetsovervekt for at BT Signaal ville fått kontrakten hvis feilene ikke hadde blitt begått.

Lagmannsretten la vekt på at «BT Signaal innehar en særlig kompetanse når det gjelder utvikling av programvare for bompengeløsninger, at selskapet langt på vei

allerede hadde utviklet en løsning (BTCS) der gjenstående utfordringer særlig besto i å oppskalere løsningen til den størrelse og de særskilte krav Statens vegvesen etterspurte, og at BT Signaal allerede hadde foretatt omfattende testing og kvalitetssikring av løsningen.»

 

Spesifikk bransjeerfaring

Lagmannsretten har heller ingen holdepunkter for å tro at BT Signaal ville opplevd deproblemer som IBM fikk. «Så vidt skjønnes hadde IBM ingen tidligere erfaring medutvikling av programvare for bompengeløsninger», heter det i dommen.

– Det er ytterst få aktører som har den spesifikke bransjeerfaringen som er nødvendig for å gjennomføre dette prosjektet. Vi har fra dag én vært overbevist om at vi skulle ha vunnet kontrakten, ikke minst fordi vi allerede har et egenutviklet, fullt operativt og velfungerende sentralsystem som har vært benyttet på flere prosjekter i Norge og Sverige. Vi er derfor svært tilfreds med at retten har kommet til samme konklusjon, sier Juvik i BT Signaal.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.