Det skal bygges 1,5 kilometer gang- og sykkelvei langs fv. 5704 Brandsøyvegen i Florø.
Det skal bygges 1,5 kilometer gang- og sykkelvei langs fv. 5704 Brandsøyvegen i Florø. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Entreprenørservice lavest på gang- og sykkelvei i Florø

Entreprenørservice ligger lavest med et tilbud på 24 millioner kroner, da Vestland fylkeskommune hadde anbudsåpning i dag..

Tre firmaer har gitt tilbud på oppdraget på byggingen av gang- og sykkelvei på fylkesvei 5704 mellom Brandsøy og Solheim i Florø.

Dette er:

Tilbyder Tilbudssum, eks. mva
Entreprenørservice 23.777.803
Mesta 25.544.546
Ramsdal Maskin 34.419.145 

– Vi er godt fornøyd med tilbudene som kom inn, og er trygg på at en av disse vil gjøre en god jobb med å ferdigstille gang- og sykkelveien, sier prosjektleder Bjørn Andre Storøy i avdeling for infrastruktur og veg.

Fylkeskommunen skal bygge fortau langs fylkesvei 5704, fra Dragselva i vest til Solheim i øst, en strekning på cirka 1,5 kilometer.

Brandsøyveien knytter mange bustadfelt mot Florø sentrum, og området er i vekst. Det er liten høydeforskjell inn mot sentrum, og det er derfor en strekning som er godt egnet til bruke sykkel eller gå, opplyser fylkeskommunen.

Les også

Forsiden akkurat nå