Seksjonsleder Elin H. Havik i Statens vegvesen og prosjektleder Jack Valleraune i Park og Anlegg signerte kontrakten 4. juli.
Seksjonsleder Elin H. Havik i Statens vegvesen og prosjektleder Jack Valleraune i Park og Anlegg signerte kontrakten 4. juli. (Foto: Tore Steimoen/Statens vegvesen)

Entreprenør valgt for Kolåsveien i Son

Park og Anlegg vant kontrakten om å bygge fortau langs fylkesvei 2 Kolåsveien i Son, samt rehabilitere vann- og avløp for Vestby kommune.

Anleggsarbeidet starter i august/september, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Det skal bygges fortau som er 1,5 meter bredt og 250 meter langt langs fylkesvei 2 Kolåsveien i Son, fra Storgata i syd til Sagaveien.

Formålet er å bedre trafikksikkerheten for gående langs strekningen.

I tillegg inngår følgende i kontrakten:

  • Delvis ombygging av eksisterende vei langs kryssområdene.
  • Rehabilitering av vann- og avløpsledninger for Vestby kommune.

Anleggsarbeidet starter i august/september og er forventet ferdig i løpet av sommeren 2020.

To entreprenører leverte tilbud

Entreprenør Park og Anlegg var tilbyderen med lavest pris (14.006.755 kr eksklusiv mva.)

Prosjektet har en forventet totalkostnad på 20,7 millioner kroner, som inkluderer blant annet entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader, prosjektering og usikkerhet.

To entreprenører hadde levert inn tilbud da fristen gikk ut 12. juni 2019.

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet på vegne av Akershus fylkeskommune.

 

Forsiden akkurat nå