Stridens eple er riksveg 22 like øst for Lillestrøm. Bildet er tatt like før prosjektet ble ferdig høsten 2015.
Stridens eple er riksveg 22 like øst for Lillestrøm. Bildet er tatt like før prosjektet ble ferdig høsten 2015. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Entreprenør saksøker Vegvesenet for 53 millioner - saken avgjøres denne uka

Denne uka avsluttes en langdryg rettssak om hvem som egentlig må betalefor at det ble levert for dårlige stikningsdata og modeller til riksveg 22.

Høsten 2015 sto ny riksveg 22 ferdig mellom Lillestrøm og Fetsund i Akershus.
Da hadde entreprenør Park & Anlegg og Vegvesenet lenge kranglet om hvorvidt
prosjekteringsgrunnlaget med stikningsdata og modeller var godt nok.

Park & Anleggs kontrakt var på nærmere 500 millioner kroner for å bygge de fem kilometrene med hovedsakelig firefeltsveg. Før rettssaken har partene løst en del tvistepunkter, men det endte med at entreprenøren trakk byggherren for Nedre Romerike tingrett og krevde drøye 53 millioner kroner fra Staten ved Samferdselsdepartementet og Akershus fylkeskommune. Pluss moms og sakomkostninger.

Park & Anlegg mener i bunn og grunn at leveransene av datafiler til 3D-
modellene i prosjektet hadde mangler i innhold og funksjonalitet, og at opplysningene
var for sent levert.Ifølge entreprenøren har byggherrens sviktende levering av stikningsdata gjennom hele prosjektet forstyrret planlegging og gjennomføring av en rekke arbeider, og dermed påført entreprenøren ekstra arbeid, økte kostnader og effektivitetstap.

Forsøkte å løse saken

Park & Anlegg mener de har gjort flere forsøk på å få med seg Vegvesenet på å
vurdere ekstraarbeidet og bli enige om en løsning. Men det har saksøkte aldri vært
interessert i, ifølge Park & Anlegg.

Firmaet mener følgende:

Da fagruppen i august 2015 konkluderte med at stikiningsdata til vegen ikke var levert i tråd med Statens vegvesens egen Håndbok 138 Modellgrunnlag, så gikk saksøkte tilbake på alle tidligere erkjennelser og argumenterte i stedet for at det var Park og Anleggs egens skyd at leveransene ved oppstart var
mangelfulle.

De saksøkte – altså staten og fylket - har erkjent visse innholdsmangler i form av
feilkodinger i en tidlig fase av prosjektet, men mener ellers at det ikke finnes noe som gir
Park & Anlegg grunnlag for å kreve mer penger.

Gjelder Håndboka?

Staten og fylket mener i utgangspunktet primært at kravene i Håndbok 138 ikke
gjelder for Vegvesenets dataleveranser, og at de ikke hadde plikt etter kontrakten til å
levere maskinstyringsdata til Park & Anlegg.

Subsidiært anfører de saksøkte at prosjektet ikke er et såkalt «modellbasert»
prosjekt, med den følge at de utvidede kravene i Håndbok 138 gjelder. Med unntak for de
feil de saksøkte har erkjent risiko for, så har ikke entreprenørens krav rettslig grunnlag.

Uansett hevder de saksøkte at problemene som Park & Anlegg hadde med å
nyttiggjøre seg dataleveransene og konsekvensene av det er noe som Park & Anlegg selv må svare for.

Årsaken til problemene var at Park & Anlegg ikke hadde skaffet seg nødvendig programvare til å kunne nyttiggjøre seg de leverte filene, slik de var forpliktet til i henhold til kontrakten, hevdes det fra de saksøkte, som også mener at faggruppens framlagte rapport bygger på uriktig grunnlag og er ikke mer enn et utkast. Park & Anlegg fører 15 vitner i saken, mens de saksøkte fører 11 vitner.

Stiller også motkrav

Staten og fylket mener at de skal frifinnes mot på betale 500.000 kroner til Park & Anlegg, og har også reist et motkrav hvor Park & Anlegg skal betale 700.000 kroner til staten og fylket.

Det gjelder utgifter til utbedring og ferdigstillelse av geometrisk kontroll og dokumentasjon til NVDB og FKB. Staten og fylket ber i begge tilfeller om at de
tilkjennes sakomkostninger.

I dette motkravet mener Park & Anlegg at de skal frifinnes. Rettssaken startet i nedre Romerike tingrett 9. oktober, og de avsluttende prosedyrene skal etter planen holdes 1. og 2. november.

LES OGSÅ: Samspleis-sjef tiltalt for økonomisk kriminalitet - rettssaken utsatt til neste år

LES OGSÅ: Vegvesenet må lyse ut stor skiltjobb for tredje gang

LES OGSÅ: Dom mot Agder-firma blir stående etter dødsulykke i 2014

Forsiden akkurat nå